Ennakkotietoa Vantaan sisäilmaoirekyselystä: alustavissa havainnoissa erottuu kuusi koulua

Hymyilevät koululaiset. Kuva: Sakari Manninen

Vantaan kaupunki tekee jatkuvaa koululaisten oireseurantaa. Lisäksi kaupunki tilasi Turun yliopistolta koulujen ja päiväkotien sisäilmaoirekyselyn. Tämä on tiettävästi Suomen laajin sisäilmaoireita kartoittava kysely, jossa on kysytty sisäolosuhteisiin liittyviä oireita, sairauksia ja haittatekijöitä. Alustavien ennakkotietojen mukaan oirekyselyssä erottuu kuusi koulua: Jokiniemen, Korson, Mikkolan, Vantaankosken, Veromäen ja Länsimäen koulut. Havainnot perustuvat oppilaiden ja huoltajien vastauksiin. Henkilöstökyselyn, päiväkotien kyselyn ja Varian kyselyn aineistosta ei ole vielä ennakkotietoa.

Kyselyaineistossa nousivat esiin muun muassa vastaajien kokema alentunut terveydentila ja koetut sisäympäristöolosuhteiden haitat.

- Ennakkotiedot ovat samansuuntaiset kuin mikä kuva kaupungilla on. Kaupunki suhtautuu tilojen sisäilmasta johtuvaan oireiluun aina vakavasti. Näistä kouluista viidessä on jo ollut perustettuna moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, jonka tehtävänä on sisäilma-asioiden käsittely tilanteissa, kun haitat jatkuvat korjauksista huolimatta. Länsimäen koulussa, jossa vastaavaa ryhmää ei vielä ole, olosuhdehaittoja on kuitenkin jo selvitetty, ja esiin tulleihin huomioihin puututaan pikaisesti. Lisäksi perustetaan Länsimäen koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, sanoo sivistystoimen talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen.

Maanantaina 11.2.2019 Turun yliopiston työterveyshuollon professori Tuula Putus esittelee kyselyn tilannekatsauksen kaupunginhallituksen iltakoulussa. Kyselyn lopulliset kokonaistulokset ja raportoitavissa olevat yksikkökohtaiset tulokset valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen kaupunki tiedottaa tuloksista tarkemmin kaikille kouluille ja päiväkodeille.

Jokiniemen, Korson, Mikkolan, Vantaankosken, Veromäen ja Länsimäen koulujen henkilöstö, oppilaat ja oppilaiden huoltajat saavat 11.2.2019 Wilma-viestin koulukohtaisista ennakkotiedoista. Koulut saavat tukea tulosten käsittelyyn ja jatkotoimenpiteisiin. Koulukohtaiset sisäilmaryhmät käyvät läpi näiden koulujen havainnot ja päättävät toimenpiteistä, jotka voivat olla esimerkiksi tilojen tarkempia sisäympäristömittauksia tai rakenneteknisiä tutkimuksia.

Kysely toteutettiin 3.11.2018–20.1.2019 ja mukana ovat olleet henkilöstö, oppilaat, opiskelijat tai asiakkaat kaupungin päiväkodeista, alakouluista, yläkouluista ja Variasta sekä Vantin henkilöstö. Kyselyn kohderyhmiin kuuluu yhteensä noin 40 000 henkeä sekä 200 koulua ja päiväkotia.

- Olen iloinen, että tätä tärkeää asiaa selvitetään entistäkin kattavammin. Kaupunkimme strategiaankin on hienosti nostettu sisäilman parantaminen, mikä minua näin terveyden edistäjänä miellyttää. Jään mielenkiinnolla odottamaan kyselyn lopullista tieteellistä analyysia, toteaa terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela.

Kyselyyn vastasi alustavien tietojen mukaan kaksi viidestä (noin 40 %) alakoululaisten huoltajista ja reilu puolet (noin 55 %) yläkoululaisista, jotka vastasivat kyselyyn itse. Henkilöstöstä kyselyyn vastasi alustavien tietojen mukaan seitsemän kymmenestä (68 %).

Varhaiskasvatuksen asiakkaista vastasi alustavan tiedon mukaan kaksi viidestä (38 %) ja Varian opiskelijoista joka kuudes (17 %) kyselyn saaneista. Vastausprosentit voivat vielä tarkentua.

Sisäilmaoirekysely on osa Satakunta-hanketta.

  • Lisätietoa oirekyselystä ja koulukohtaisista ennakkotiedoista: www.vantaa.fi/oirekysely
  • Lisätietoa medialle: sivistystoimen talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen, eila.tanninen@vantaa.fi, 040 589 2731
Julkaistu: 11.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter