Vantaalla ennakoitua parempi tulos viime vuodelta

Vantaan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös on ennakkotietojen mukaan 3,9 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos on selkeästi talousarviossa ennakoitua parempi. Viime vuosi oli Vantaalle ennätyksellisen kasvun aikaa. Asukasmäärä kasvoi yli 5 100 hengellä ja uusia asuntoja valmistui yli 4 500. Myönnettyjen rakennuslupien määrä ja aloitettujen asuntojen määrät ennakoivat asuntotuotannon suurimman kasvun taittumista lähivuosina. Väkiluvun ja asuntotuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin jatkuvan vielä varsin vahvana.

Kaupungin investoinnit olivat 137,9 miljoonaa euroa joten 112,6 miljoonan euron vuosikate riitti kattamaan kaupungin investoinnit 86-prosenttisesti.

- Kokonaisuudessaan tilinpäätös on suurten kaupunkien talousvertailuissa erinomainen, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

- Kaupunki vastaanottaa tällä hetkellä suhteellisesti Suomen suurinta muuttoliikettä ja on investoinut merkittävästi palvelutuotantoonsa. Tästä huolimatta Vantaan tilinpäätös on positiivinen ja Vantaa kykeni viime vuonnakin lyhentämään velkojaan.

Keskeinen tavoite Vantaalla on talouden tasapainosta huolehtiminen. Vuonna 2018 kaupungin lainoja lyhennettiin 80 miljoonalla eurolla. Viimeisen kolmen vuoden lyhennysten yhteissumma on noin 200 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2018 lopussa lainoja oli 880 miljoonaa euroa.

Kaupungin toimintamenot kasvoivat 6,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaupungin verotulot kasvoivat vain 0,6 prosenttia ja koko verorahoitus 0,9 prosenttia. Verotulot lisääntyivät koko kuntakentän tapaan heikosti, koska kilpailukykysopimus vaikutti negatiivisesti verotettaviin tuloihin.

Vantaan voimakas kasvu lisää kaupungin talouden riskejä, mikäli kuntien verorahoituksen kasvu jatkuu vaisuna. Erityisesti koulu- ja päiväkoti-investointeihin on kovia paineita.

Kuluvan valtuustokauden aikana laaditaan kaupungin kasvun tueksi uusi yleiskaava. Yleiskaavan luonnos on asetettu nähtäville lausuntoja varten. Vantaa haluaa olla sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja demokraattisesti kestävä kohtaamisen kaupunki. Suurena ja kansainvälistyvänä kaupunkina Vantaalla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli isojen ja vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Tilinpäätös tiiviisti (ennakkotieto)

  • Toimintatuotot 439 milj. euroa
  • Toimintakulut - 1 511 milj. euroa
  • Toimintakate - 1 073 milj. euroa
  • Verot ja valtionosuudet 1 156 milj. euroa
  • Rahoitustuotot ja kulut 29 milj. euroa
  • Vuosikate 113 milj. euroa
  • Poistot - 109 milj. euroa

Tilikauden tulos 3,9 milj. euroa

Tilinpäätös vahvistetaan maaliskuussa.

Julkaistu: 26.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter