Havainnekuva Hämeenkylän uudesta koulusta

Hämeenkylän uuden koulun havainnekuva Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Tekninen lautakunta päätti Hämeenkylän kouluhankkeen etenemisestä

Lautakunta hyväksyi tiistain kokouksessaan Hämeenkylän kouluhankkeen siirtymisen toteutusvaiheeseen (asia 5). Kehitysvaihe on edistynyt tavoitteiden mukaisesti ja käyttäjät ovat olleet tilasuunnittelussa aktiivisesti mukana.

Rakennushanke toteutetaan allianssilla eli yhteistoimintamallilla, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta sen hyödyt ja riskit jakaen. Allianssin hankkeelle laatima uusi kokonaiskustannusennuste 27 076 000 eur alittaa hyväksytyn tavoitehinnan. Kevään aikana selvitetään vielä mahdollisuus tehdä rakennuksen ekotehokkuutta parantavana toimenpiteenä elinkaarikustannuksiltaan kohtuullinen, osittainen maalämpöratkaisu.

Kaupunki järjestää 20.3.2019 klo 18 Sanomalan koulussa, Sanomatie 1, asukastilaisuuden, jossa rakennushanketta esitellään. Tilaisuudessa on mahdollisuus osallistua koulun ulko- ja sisätilojen suunnitteluun ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä. Lisätietoa rakennushankkeen etenemisestä.

Hankkeesta tehdyt aiemmat päätökset:

Lisäksi lautakunta päätti kokouksessaan mm.:

  • Promontoria Tikkuri Oy:n omistamien Asematie 6 ja 10 toimitilojen vuokraamisesta väistötiloiksi purettavan Kielotie 13 virastotalon henkilökunnalle, asia 6
  • hyväksyä Virnakujan katusuunnitelma ja antaa esityksen mukaiset vastineet Virnakujan ja Tikkurilanrannan välisestä jalankulku- ja pyörätiestä jätettyihin, sitä vastustaviin muistutuksiin. Vastineissa todetaan, että jalankulku- ja pyörätie jätetään suunnittelematta tarkemmassa rakennussuunnitteluvaiheessa. Yhteys voidaan kuitenkin tarvittaessa tulevaisuudessa toteuttaa, jos kulku puistoon estyy nykyisiltä kulkureiteiltä, asia 7.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 26.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter