Henkilöstökertomus 2018 tiivistää Vantaan kaupungin henkilöstöasiat

Vantaan kaupungin henkilöstökertomus 2018 on ilmestynyt. Julkaisu on läpileikkaus kaupungin henkilöstöasioihin ja se sisältää vuoden tärkeimpiä tapahtumia sekä mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja.

Vuosi 2018 oli muutokseen valmistautumisen ja palvelujen kehittämisen vuosi. Uusi Vantaa -hanke on ollut monien keskustelujen, kokousten ja työpajojen aiheena esimies- ja kehittämistyössä.

Vuonna 2018 sähköisten palvelujen käyttö on lisääntynyt. Vuoden alussa aloitettiin kokeilu sähköisestä työhöntulotarkastuksesta kaupunginjohtajan ja konserni- ja asukaspalveluiden toimialoilla sekä perusopetuksen tulosalueilla. Sähköisesti toteutettu työhöntulotarkastus on nopeuttanut rekrytointiprosesseja sekä mahdollistanut työterveyshuollon resurssin suuntaamisen tarkoituksenmukaisemmin. Hyvien kokemusten myötä toimintamalli valmisteltiin laajennettavaksi koko kaupunkiin vuoden 2019 alusta alkaen.

Sairauspoissaolot lisääntyivät hieman: Vuonna 2018 sairauspoissaoloprosentti oli 4,71%, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 4,52%. Vuoden 2019 aikana hyödynnetään työterveyshuollon sähköisten palveluiden kautta saatavaa tietoa, jotta työkykyriskit tunnistettaisiin entistä aikaisemmin ja toimenpiteet saataisiin kohdennettua riskiryhmiin oikea-aikaisesti.

Palkkaerot miesten ja naisten kokonaisansioissa supistuivat

Vuonna 2018 henkilöstön palkkamenot olivat yhteensä 389 miljoonaa euroa, joka on 2,6 prosenttia (10 miljoonaa euroa) enemmän kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvuun vaikuttivat kunta-alan sopimusratkaisu sekä henkilöstömäärän kasvu yli kahdellasadalla työntekijällä. Palkkaerot miesten ja naisten kokonaisansioissa supistuivat vuoden aikana.

Vuonna 2018 toteutettiin Kunta10 -työhyvinvointitutkimus. Tulosten perusteella kaupunkitasolla työyhteisöt saavat hyvän arvion. Työyhteisöt ovat yhteistyökykyisiä, innovatiivisia ja antavat tukea esimiestyölle. Työpaikkojen ilmapiiri koetaan hyväksi ja sosiaalista pääomaa on työyhteisöissä paljon. Myös lähiesimiesten toiminta arvioidaan tutkimuksen mukaan Vantaalla hyväksi.

Kunta10 -tulosten perusteella yhä useampi työntekijä kokee asiakkaiden taholta tulevia uhka- tai väkivaltatilanteita. Myös Vantaalla, kuten muissakin kunnissa, asiakkaiden taholta koettu väkivalta on lisääntynyt. Kaupungin johtoryhmä on linjannut, että asiaan tulee puuttua sekä kaupunki-, toimiala- että tulosaluetasolla konkreettisin keinoin, mutta myös viestinnän avulla.

Linkki Vuoden 2018 henkilöstökertomukseen

Lisätietoja antaa: Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstöjohtaja, Vantaan kaupunki, p. 040 570 5593

Julkaistu: 28.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter