Pääkaupunkiseudun kaupungit: metropolipolitiikalla vahvistetaan koko maan menestystä

Pääkaupunkiseudun kaupungit: metropolipolitiikalla vahvistetaan koko maan menestystä

Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät, että tuleva hallitus vahvistaa pääkaupunkiseudun sekä metropolialueen – ja sitä kautta koko maan – menestystä, globaalia saavutettavuutta, kestävää kehitystä ja kasvua.

Maamme ainoa metropolialue poikkeaa muusta maasta monella tapaa. Voimakkaasti kasvavalla seudulla on sekä erityisiä mahdollisuuksia että haasteita. Niiden ratkaisemiseksi ja hyödyntämiseksi tulevan hallituksen on määriteltävä selkeät metropolipoliittiset tavoitteet ja toteutettava kaupunkien tarpeista lähtevää metropolipolitiikkaa. Metropolipolitiikan tulee perustua suoraan kumppanuuteen ja tiiviiseen vuoropuheluun alueen kaupunkien kanssa.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen julkaisivat yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa tänään 28.helmikuuta 2019.

Tavoitteena maailman paras innovaatio- ja osaamiskeskittymä

Metropolipolitiikan keskiössä ovat toimet, joilla vahvistetaan pääkaupunkiseudun kykyä ja mahdollisuuksia investoida ja houkutella investointeja sekä luoda edellytyksiä uusille työpaikoille.

Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään lisäksi panostuksia koulutuspaikkoihin ja kansainvälisten osaajien houkutteluun sekä toimenpiteitä kaupunkien saavutettavuuden parantamiseksi ja maahanmuuttajien osaamistason nostamiseksi.

– Vahva pääkaupunkiseutu on koko maan etu ja sen rooli on ratkaiseva kilpailtaessa esimerkiksi kansainvälisistä osaajista ja yrittäjistä. Tulevan hallituksen on tuettava pääkaupunkiseudun kehitystä maailman parhaaksi innovaatio- ja osaamiskeskittymäksi. Samalla on varmistettava, että kaupungeilla säilyvät laaja toimivalta ja keinovalikoima, jotta ne voivat ratkaista erityisiä ja erityisesti pääkaupunkiseudulle keskittyviä haasteita. Kaupunkien omat toimet ovat olennaisia, mutta niissä onnistuminen edellyttää myös kaupunkien tarpeista lähtevää metropolipolitiikkaa. Hallituksen on sitouduttava metropolialueen kestävän kasvun mahdollistamiseen, toteavat pormestari Jan Vapaavuori sekä kaupunginjohtajat Jukka Mäkelä, Ritva Viljanen ja Christoffer Masar.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien kestävä kasvu sekä kansallinen ja globaali saavutettavuus edellyttävät myös joustavia ja toimivia liikenneyhteyksiä. Valtion tulee sitoutua nopeiden raideyhteyksien kuten Suomiradan, Lentoradan ja Tunnin junan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallituksen on panostettava myös kasvavan metropolialueen joukkoliikenteen tukemiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei tule uudistaa maakuntamalliin pohjautuen

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat aiemmin ottaneet useasti kantaa nykyhallituksen valmistelemaan maakunta- ja soteuudistukseen ja todenneet, että uudistus vaikuttaisi vahingollisesti kasvavien kaupunkien talouteen, palveluihin ja investointikykyyn. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään, että maakuntahallintoa ei tule perustaa. Kansallisesti yhtenäiset sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa metropolialueella tehokkaimmin ottamalla huomioon alueen erityispiirteet ja kehittämällä palveluja vaiheittain.

Pääkaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet 2019 (pdf 5 Mt)

Julkaistu: 28.2.2019 
(muokattu: )