Tikkurilankosken pato

Tikkurilankosken padon purkaminen ja kosken kunnostaminen käynnistyvät

Vantaan kaupunki aloittaa Tikkurilankosken padon purkamiseen ja kosken kunnostamiseen liittyvät valmistelutyöt viikolla 16. Toimenpiteillä parannetaan meritaimenen vaellusmahdollisuuksia sekä jokirannan viihtyisyyttä.

Tikkurilankosken padon keskiosa puretaan, padon reunaosat säilytetään ja koskialue kunnostetaan. Padon osittaisen purkamisen tarkoituksena on helpottaa uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoessa sekä parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Suojeltujen rakennusten, polttouunin piipun ja padon säilytettävien osien avulla säilytetään alueella merkittävä Tikkurilan teollisuushistoriaan liittyvä kulttuurihistoriallisen arvo.

Padon purkamiseen liittyvät työt käynnistyvät rantapuuston harventamisella työmaateitä varten. Padon osittaisen purkamisen lisäksi työhön kuuluvat roskien ja rakennusjätteiden poiskerääminen, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, uoman pohjakynnysten, rantakivikoiden ja kutusoraikkojen rakentaminen sekä rannan kosteikko- ja niittyalueiden viherrakentaminen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 13.2.2018 Vantaan kaupungille vesilain mukaisen luvan Tikkurilankosken padon osittaiseen purkamiseen ja kosken kunnostamiseen. Työn arvioitu valmistumisaika on 11/2019.

Lisätietoja hankkeesta ja Tikkurilan jokirannan virkistyskäytön kehittämisestä.

Julkaistu: 15.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter