Vapaa-ajan lautakunta esittää koillisen uimahallin sijaintipaikaksi Elmon aluetta

Vapaa-ajan lautakunta sai tiedoksi kokouksessaan 16.4. Koillis-Vantaan uimahallin sijainnin kohdeanalyysin ja Vantaan vesiliikunnan olosuhdeselvityksen liittyen Korson uimahallia korvaavan uuden uimahallin toteutukseen.

Lautakunta päätti antaa sijainnista lausunnon kaupunginhallitukselle (kohta 20). Lautakunta toteaa yksimielisenä lausuntonaan, että Koillis-Vantaan uimahallin sijaintipaikaksi ja jatkosuunnittelun pohjaksi tulee valita Elmon alue.

Vapaa-ajan lautakunnassa Vihreiden, SDP:n ja Kristillisdemokraattien lautakuntaryhmät jättivät asiaan liittyen pöytäkirjalausuman: ”Elmon uimahallin hankesuunnitelman yhteydessä on huomioitava riittävä määrä 50m ratoja niin, että halli soveltuu myös arvokisojen järjestämiseen. Hankkeen yhteyteen on tehtävä maauimalavaraus. Uimahallin pesutilat ja sisäänkäynnit tulee suunnitella niin, että ne soveltuvat myöhemmin mahdollisesti rakentuvan maauimalan käyttöön. Hallin uimaveden puhdistusjärjestelmä ja kapasiteetti tulee suunnitella niin, että se soveltuu myös myöhemmin mahdollisesti rakentuvan maauimalan käyttöön.”

Lisäksi lautakunta päätti hyväksyä esityksen mukaisesti taide- ja kulttuuritapahtumien ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä. Lautakunta päätti myöntää avustuksia taide- ja kulttuuritapahtumiin vuodelle 2019 ja harrasteliikunnan ohjaajatukeen. Lautakunta päätti myöntää esityksen mukaisesti liikunnan toiminta-avustuksia, avustettavuuksia ja liikuntajärjestöjen vuokratukea.

Lautakunta päätti myöntää kokouksessaan taiteilija-apurahoja ja suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukea Tikkurila festivaalille 11.-13.7.2019. Lautakunta päätti myöntää Vantaan markkinointitukea liikuntaan.

Lautakunta päätti antaa esityksen mukaisen sivistystoimen lausunnon Vantaan yleiskaavan luonnokseen vuodelle 2020.

Vapaa-ajan lautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter