Vantaan sisäilmaoirekyselyn koulujen, päiväkotien ja Varian kohdekohtaiset tulokset valmistuneet


Vantaan sisäilmaoirekyselyn kouluja, päiväkoteja ja Varian toimipaikkoja koskevat tulokset ovat valmistuneet.

Kohdekohtaiset raportit ovat luettavissa verkossa vantaa.fi/oirekysely.

Turun yliopisto toteutti kyselyt marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Tulokset kertovat tilojen käyttäjien kokemista sisäolosuhdehaitoista ja sisäilmaoireilusta kevät- ja syyslukukaudella 2018.

Odotusten mukaisesti kohteet eroavat suuresti toisistaan. Osassa kohteista on jo ehditty tehdä merkittäviäkin sisäolosuhteisiin vaikuttavia toimia kyselyn jälkeen. Tulokset antavat kuitenkin lisätietoa näiden toimenpiteiden onnistumisesta ja muiden kohteiden sisäolosuhteiden kehittämiseen.

Raportit on saatu vain sellaisista kohteista, joissa on ollut riittävästi vastaajia. Tutkimuksen ensisijainen tavoite on kuitenkin jo selvillä, sillä kokonaiskuva kaupungin koulujen ja päiväkotien sisäilmaoireilusta ja olosuhdehaitoista on saatu laajassa yleisraportissa, josta uutisoitiin 3.4.2019. Tiedote Vantaan yleisraportista on luettavissa vantaa.fi-uutisista.

Päiväkodeista 62 sai kohdekohtaiset raportit. Ruotsinkielisten koulujen ja Vantaan kansainvälisen koulun vastaajamäärät jäivät niin pieniksi, että niistä ei ole kirjattu erillisiä raportteja. Tulokset on kuitenkin otettu huomioon koko kaupungin yleiskuvasta kertovassa yleisraportissa.

Välittömät toimenpiteet

Jokiniemen, Korson, Päiväkummun, Simonkallion, Simonkylän ja Vantaankosken koulut sekä Varian Myyrmäen toimipiste ovat nousseet esiin kohteina, jotka sisäilmahaittojen tai oireilun määrän vuoksi vaativat välitöntä puuttumista sisäolosuhteisiin. Päiväkodeista tällaisia ovat Autioniityn, Koskikujan ja Simonmetsän päiväkodit. Näiden kohteiden henkilöstö ja huoltajat saavat erilliset tiedotteet käynnissä olevista toimenpiteistä sisäolosuhteiden parantamiseksi.

Jokiniemen koulua on korjattu tutkimusajankohdan aikana ja sen jälkeen, ja siellä on juuri aloitettu tilojen tehostettu sisäilmaseuranta. Korson koulun toiminta on päättymässä lähivuosina, koulun sisäolosuhteita on parannettu ja seurataan tehostetusti Delete oy:ltä tilattuna kokonaispalveluna. Vantaankosken koulun toiminta päättyy 1.6.2019. Simonkallion koulua peruskorjataan vuonna 2020. Koulun tilat ovat maaliskuusta asti olleet tehostetussa sisäilmaseurannassa osana Smart & Clean -sisäilmahanketta. Myös Simonkylän ja Päiväkummun kouluissa on tehty sisäilmakorjauksia, mutta nyt saatujen tietojen perusteella tilakeskus jatkaa olosuhdehaittojen selvittämistä. Simonkylän koulussa toimii jo sisäilmatyöryhmä, ja vastaavat ryhmät perustetaan myös Päiväkummun ja Simonkallion kouluihin.

Osassa Varian toimipisteissä on jo vireillä sisäilmaselvityksiä ja niitä laajennetaan. Autioniityn päiväkodissa on tehty sisäolosuhdeselvityksiä vuonna 2018 ja niitä jatketaan edelleen. Koskikujan päiväkotia korjataan parhaillaan, ja se toimii väistötiloissa. Simonmetsän päiväkoti on peruskorjattu hiljattain, mutta tarkentavat rakenteiden kuntotutkimukset ovat valmistumassa aikaisemmin havaittujen ongelmien jatkuessa.

Merkittävistä olosuhdehaitoista kerätään tarkennetut tiedot

Ennakkohavaintojen perusteella helmikuussa esiin nousseita Länsimäen, Mikkolan ja Veromäen kouluja ei ole lopullisissa tuloksissa luokiteltu välitöntä puuttumista vaativiksi. Niissä kaikissa toimii kuitenkin moniammatillinen sisäilmaryhmä, jonka toimenpiteistä tiedotetaan myös mahdollisimman pian.

Tulosten mukaan vastaajat ovat kokeneet merkittäviä sisäilmahaittoja tai -oireita myös seuraavissa kouluissa: Havukoski, Hiekkaharju, Hämeenkylä/Sanomala, Itä-Hakkila, Jokivarsi, Jokivarsi/Nikinmäki, Kaivoksela, Kartanonkoski, Kivimäki, Kuusikko, Kytöpuisto, Lehtikuusi/Kaarna ja Havu, Leppäkorpi, Länsimäki, Mikkola, Peltola, Rekola, Ruusuvuori, Uomarinne, Vantaankoski, Veromäki, Viertola (ei Jokirannan opetuspiste) ja Vierumäki. Vastaavia tuloksia on myös Jokiuoman, Kurjenpolven, Näätäpuiston, Pähkinänsärkijän, Ristipuron ja Variston päiväkodeista.

Osassa näitä kohteita on jo vireillä sisäilmaselvityksiä. Jos selvityksiä ei ole aloitettu, tilakeskus pyytää näiden kohteiden henkilöstöltä lähiviikkoina yksilöidymmät tiedot, missä tiloissa tiettyjä olosuhdehaittoja esiintyy. Tämä auttaa suuntaamaan tarkempia sisäolosuhdeselvityksiä oikein. Selvitysten jatkosta tiedotetaan mahdollisimman pian sekä henkilöstölle että huoltajille.

Korjaustarpeiden selvittäminen vie aikaa, mutta tärkeitä, nopeampia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen, viemärikaasujen syyn selvittäminen ja korjaavat toimenpiteet, siivouksen laadun tarkastaminen sekä sisäilma- tai rakennetutkimuksien tarpeen selvittäminen.

Lisätietoa oirekyselystä: vantaa.fi/oirekysely

Julkaistu: 17.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter