Teknisessä lautakunnassa Uomarinteen päiväkodin hankesuunnitelma

Lautakunta saa 7.5. kokouksessaan hyväksyttäväkseen 128-paikkaisen Uomarinteen päiväkodin hankesuunnitelman. Uusi päiväkoti vastaa Myyrmäen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen toiminnan ja rakennushankkeen toteutuksen kannalta laadukas ja kustannuksiltaan kohtuuhintainen päiväkoti.

Uomarinteen päiväkoti rakennetaan Myyrmäkeen osoitteeseen Virtakuja 3, Uomarinteen koulun tontille. Paikalta puretaan Uomarinteen koulun niin sanottu ”pikku koulun” rakennus. Päiväkodin rakentaminen edellyttää Uomapolun jatkeen rakentamista.

Rakennettavaan päiväkotiin tulee neljä kotialuetta, yhteensä 128 tilapaikkaa. Päiväkodin tarvittava rakennusoikeus on noin 1450 k-m², leikkipihan pinta-ala noin 1900m² ja tarvittava piha-alue on kokonaisuudessa pysäköinti mukaan lukien noin 2600m². Koska päiväkoti toteutetaan tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, päiväkoti rakennetaan kahteen kerrokseen. Päiväkoti valmistuu vuonna 2021.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa uudelle päiväkodille laskettu tavoitehinta 6,25 milj. € ylittää tarveselvitysvaiheen kustannusennusteen 6,1 %. Suunnitteluvaiheen yhtenä tavoitteena on alentaa syntyvää kokonaishintaa vähintään 5%. Päiväkodin hankesuunnitelma on määrä esitellä hyväksyttäväksi opetuslautakunnassa 13.6.2018.

Lisätiedot: hankesuunnittelupäällikkö Ifa Kytösaho p. 040 7492595

Esityslistalla lisäksi muun muassa

  • Lausunto Koillis-Vantaan uimahallin sijainnista, asia 6
  • Kuusijärven sillan urakkatarjouksen hyväksyminen, asia 7
  • Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueiden metsäsuunnitelman hyväksyminen, asia 8
  • Itä- ja Keski-Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelman hyväksyminen, asia 9
  • Pienten liikenneturvallisuus kohteiden toimenpide-ehdotuksen hyväksyminen vuodelle 2020, asia 12
  • Veturin päiväkodin pääurakoitsijan valinta, asia 18.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 2.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter