Vantaa on saavuttanut merkittäviä tuloksia vastuullisuustyöllä

Vantaa haluaa itse toimia vastuullisesti ja edellyttää vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltaan. Kestävää kehitystä edistävään vastuullisuustyöhön on valittu neljä konkreettista painopistettä.

Vantaalla on kahden viimeisen vuoden aikana puolitettu pitkäaikaistyöttömyys. Hankinnoissa käytetty työllistämisehto on ollut yksi merkittävistä työllisyyden edistämisen tavoista.

– Vastuullisuustavoitteiden toteuttaminen hankinnoissa tarkoittaa konkreettisia vaatimuksia muun muassa hiilidioksidipäästöjen ja haitallisten kemikaalien vähentämiseksi sekä työelämäoikeuksien ja työllistämisehdon toteuttamista. Vastuullisuus otetaan huomioon osana hankintojen strategista johtamista. Työ on jo hyvässä vauhdissa ja sitä jatketaan, myös käymällä keskustelua markkinoiden kanssa, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa.

Vastuullisuustyön raamiksi Vantaa toteutti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals SDG) olennaisuusarvioinnin, jossa tarkasteltiin kaupungin nykytilaa, kipupisteitä ja jo tehtyjä toimia. Tämä laaja arviointi on alkusysäys kaupungin systemaattiselle vastuullisuustyölle.

Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, ja niiden arvioinnin tulosten perusteella Vantaa on tunnistanut neljä painopistettä:

  • Myönteisen erityiskohtelun alueohjelman käynnistäminen
  • Ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien systemaattinen huomioiminen hankinnoissa
  • Vantaasta kestävän liikkumisen kaupunki
  • Vantaasta kestävän asumisen kaupunki

Näillä pääteemoilla pyritään vahvistamaan kaupunkia vastuullisena ja oikeudenmukaisena toimijana sekä mahdollistamaan asukkaille resurssiviisas arki.

Vaikuttavien tulosten saavuttaminen jatkossakin edellyttää henkilöstön kouluttamista ja kaupungin eettisen ohjeistuksen uudistamista, hankintojen osaamisen kehittämistä sekä uudenlaisten ympäristövastuullisten ratkaisujen tekemistä kaupungin kasvaessa. Vantaan kaupunki raportoi systemaattisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta osana vastuullisuustyötä. Ensimmäinen raportti julkaistaan alkuvuodesta 2020.

Lisätietoa aiheesta Vastuullisuus-sivulla.

Julkaistu: 8.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter