Vuoden 2020 talousarvion kehys työn alla maanantaina kaupunginhallituksessa

Kaupungintalolla tapahtuu taas maanantaina, kun Vantaan kaupunginhallitus kokoontuu 3. kesäkuuta kello 17. Asialistalla on muun muassa syventyminen ensi vuoden talousarvion kehykseen ja tavoitteisiin.

Kansantalouden kasvun odotetaan hidastuvan vuoden 2019 aikana. Vantaa kuitenkin jatkaa voimakasta kasvua, ja esimerkiksi väestön on arvioitu kasvavan Vantaalla melkein kahden prosentin vuositahtia. Positiivista kehitystä turvaamaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessa vuoden 2020 talousarvion kehystä ja siihen liittyviä tavoitteita. Lopullisesti sitovat tavoitteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa.

Kehyksen lähtökohtana ovat valtuuston aiemmin Taloussuunnitelman 2020–2023:ssa määrittelemät käyttötalouden ja investointien kasvun linjaukset. Paljon onkin luvassa ensi vuoden aikana, sillä tällöin käynnissä on peräti neljän uuden koulun ja kuuden päiväkodin rakentaminen. Sisäilmakorjauksiin kohdistetaan erityispanostusta ja siihen varattu raha kaksinkertaistetaan 5 miljoonaan euroon. Myös alueellisen segregaation torjunta ja digitaalisen Vantaan rakentaminen sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen ovat tärkeitä painopisteitä.

Lue lisää esityksen liitteistä osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Muita asioita esityslistalla:

  • Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen yleisjaoston vaali toimikaudeksi 2019-2021
  • Vantaan kaupungin ympäristövastuuraportti 2018 - 2019
  • Kiertotalouden tiekartta

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitteisiin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 29.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter