Vapaa-ajan lautakunta käsittelee Håkansbölen kartanon korjauksia

Vapaa-ajan lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kokouksessa 11.6. tarveselvitys Håkansbölen kartanoalueen talousrakennusten korjaustöistä. Talousrakennusten korjaamiseen on varattu 2,08 miljoonaa euroa vuosille 2019-2020. Tämän jälkeen korjattaisiin kartanon päärakennus, mutta hankkeen sisältö on vielä avoin eikä investoinnille ole toistaiseksi varattuna määrärahaa.

Vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi esityksen Hakunilan suuralueella sijaitsevan Kolohongan nuorisotilan toiminnan uudelleenjärjestelystä. Nuorisopalvelut haluaa kohdentaa osaamistaan Vantaalla nykyistä enemmän kohteisiin, joissa nuorisotyötä erityisesti tarvitaan. Kolohongassa nuorisotilan avoimien iltojen toiminnasta voisi vastata ulkopuolinen toimija kuten järjestö.

Lautakunta saa hyväksyttäväksi osaltaan Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin hankesuunnitelman. Tavoitehinta on 21,8 miljoonaa euroa. Veromiehen kasvavassa kaupunginosassa ei ole tällä hetkellä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja. Vapaa-ajan lautakunnan käsittelyn jälkeen suunnitelma siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä, toiminta-avustuksen tilityksen ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä. Lautakunta päättää lasten ja nuorten toiminnan kohdeavustuksista, liikunnan avustettavuuksista, harrasteliikunnan ohjaajatuesta ja Vantaan markkinointituesta liikuntaan. Lautakunta käsittelee lisäksi oikaisuvaatimuksia lautakunnan aiempiin päätöksiin liikuntajärjestöjen vuokratuista, nuorisotoiminnan toiminta-avustuksista ja taiteilija-apurahoista.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 6.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter