Työrauha kuuluu ihan jokaiselle

Kun turvallisuusasiantuntija Petri Haapasen puhelin soi, on Vantaan kaupungin sivistystoimessa tapahtunut uhka- tai väkivaltatilanne, jossa tarvitaan asiantuntijan konsultaatiota.

Tyypillisimmät uhka- ja väkivaltatilanteet liittyvät päiväkodeissa tai kouluissa tapahtuneisiin konflikteihin.

- Kyseessä voi olla esimerkiksi kiinnipitotilanne, jossa lasta on jouduttu rajoittamaan fyysisesti, Haapanen kertoo. Tapausten jälkeen yleensä halutaan hakea tukea ja varmistusta, että on toimittu oikein ja toisaalta keskustella miten jatkossa toimitaan tilanteiden välttämiseksi.

Eriarvoistuminen lisää konflikteja

Varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle tehtyjen säännöllisten kyselyjen perusteella Haapanen arvioi, että uhka- ja väkivaltatilanteet olisivat lisääntyneet viimeisen 3,5 vuoden aikana. Syyt taustalla ovat moninaiset. Muun muassa yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisännyt konfliktitilanteita. Myös perheissä saattaa olla moniongelmaisuutta.

- Mitä tapahtuu kouluissa, heijastuu kadulle, ja mitä tapahtuu kadulla, heijastuu kouluihin, Haapanen toteaa.

Miten kouluissa ja päiväkodeissa voitaisiin varautua uhkaaviin tilanteisiin? Haapasen mukaan pedagogiset taidot, kulun valvonta, ovien lukitseminen ja muut pienet ennakoivat käytännön asiat lisäävät turvallisuutta. Myös henkisesti valmistautuminen auttaa. Haapanen kiertää päiväkoteja ja kouluja ja kouluttaa ihmisiä.

- Turvallisuus on kaiken toiminnan pohja. Toiminta voi halvaantua täysin, jos turvallisuus järkkyy, Haapanen toteaa.

Uhkatilanteet käsiteltävä

Väkivalta- ja uhkatilanteissa olleiden on tärkeää purkaa tapahtunut työyhteisössä tai työterveydenpalveluja hyväksi käyttäen.

- On tärkeää käsitellä asia ja tunnistaa omat reaktiot sekä negatiiviset tunteet. Olen käytännönkin kautta oppinut, että kannattaa olla rehellinen omille tuntemuksilleen, lähes parikymmentä vuotta poliisina työskennellyt Haapanen toteaa. Asioiden käsittelyn avulla tapahtunut ei kasva kokoaan isommaksi.

Työhyvinvointiasiantuntija Päivi Siltanen kertoo, että Vantaalla on kokeiltu väkivalta- ja uhkatilanteiden jälkeen Heti purku -toimintatapaa ja Amiedun kanssa pilotoidaan parhaillaan työyhteisöön tilattavissa olevaa henkisen ensiavun koulutusta.

Kampanja työrauhan puolesta

Vantaan kaupungilla tapahtuneet uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kasvussa muiden kuntien trendiä mukaillen. Tämä kehitys ei tue Vantaan visiota olla Suomen turvallisin kunta tehdä töitä.

Vantaa kaupungilla on nollatoleranssi väkivaltaan, ja syksyllä näkyvän kampanjan avulla se haluaa vedota niin omiin työntekijöihin kuin asiakkaisiinkin, että oltaisiin ihmisiksi suoden kaikille työrauha. Toimialat ovat tarkastaneet toimitapojaan ja käytäntöjään jo vuoden alusta lähtien. Sivistystoimialalla järjestettiin toukokuun lopussa turvallisuusseminaari.

Sivistystoimen turvallisuusasiantuntijan lisäksi uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvää asiantuntija-apua ja tukea tarjoavat toimialojen työhyvinvointiasiantuntijat ja työsuojeluvaltuutetut.

Teksti ja kuvat: Kaisu Lehtomaa

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 10.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter