Opetuslautakunta hyväksyi esiopetuksen opetussuunnitelman

Opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.6. päivitetyn Vantaan suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelmassa on tarkennettu esiopetuksen hyvinvointityön osuutta, kielirikasteisen esiopetuksen kuvausta ja lasten poissaoloon liittyviä käytäntöjä.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti lisätä englannin kielirikasteisiin paikkoihin Vapaalan päiväkodin. Sen ilmoittautuminen kielirikasteisen esiopetuksen järjestämispaikaksi myöhästyi. Kielirikasteisten järjestämispaikkojen kokonaismäärä lukuvuonna 2019–2020 on 37 paikkaa.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laadun arvioinnin periaatteet. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin viitekehystä ja siihen sisältyviä arvioinnin periaatteita on valmisteltu kansallisten laadun arviointikriteerien pohjalta Vantaalla. Tämä luo edellytyksiä entistä yhdenmukaisemmalle laadun arvioinnille Vantaan varhaiskasvatuksessa.

Lautakunta päätti nuorten lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrän syksylle 2020. Lautakunta päätti lisätä esityksen mukaisesti aloituspaikkoja 30:lla, jolloin paikkojen kokonaismääräksi tulee 1190. Perusopetuksen päättävien nuorten määrä on kasvanut Vantaalla. Lisäyksellä aloituspaikkoja vuonna 2020 on 51,1 prosentille peruskoulun päättävistä, jolloin lukioon pääsevien laskennallinen osuus säilyy samalla tasolla kuin nykyisin. Lautakunta jätti asiaan (kohta 9) yksimielisen pöytäkirjalausuman: ”Lautakunta esittää, että opetustoimi valmistelee syksyn talousarviokäsittelyyn nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisen siten, että paikkoja olisi tulevaisuudessa 60 %:lle ikäryhmän nuorista, kuten naapurikunnissa.”

Opetuslautakunta päätti esityksen mukaisesti perustaa draamalinjan Martinlaakson lukioon. Lautakunta päätti myös hakukriteerit ja aloituspaikkojen vuosittaisen enimmäismäärän. Hakukriteerinä on lukuaineiden keskiarvon lisäksi äidinkielen painotettu arvosana ja että linjalle on enintään 10 aloituspaikkaa vuosittain.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrästä. Koulutusalojen aloituspaikkoja on yhteensä 1567, kun vuodelle 2019 aloituspaikkoja oli 1478.

Lautakunta sai tiedoksi opetuksen ja esiopetuksen kolmiportaisen ja erityisen tuen kehittämistoimenpiteet. Esitys kehittämistoimenpiteistä on julkaistu vantaa.fi-sivuilla. Lautakunnalle esiteltiin huhtikuussa Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman selvityksen tulokset, miten oppimisen tuki toteutuu Vantaalla esiopetuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Lautakunta hyväksyi Martinlaakson lukion ja Sotungin etälukion päivitetyt opetussuunnitelmat ja Vantaan perusopetuksen lisäopetuksen eli kymppiluokkien opetussuunnitelman. Lautakunta hyväksyi muutoksen Vantaan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmassa on tarkennettu esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheiden yhteistyötä.

Lautakunta hyväksyi osaltaan seuraavat hankesuunnitelmat:

  • Puu-Kivistön päiväkoti Ruusupuun hankesuunnitelma, tavoitehinta 9,28 miljoonaa euroa. Osoitteeseen Ruusupuunpiha 6 rakennetaan 192 paikkainen, kaksikerroksinen ja puurakenteinen päiväkoti, joka valmistuu käyttöön vuonna 2021.
  • Simonkallion koulun korjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelma. Korjaus sisältää nykyisten tilojen teknisiä perusparannustoimenpiteitä, sisäilmakorjauksia sekä toiminallisia muutoksia. Tavoitehinta on 8,3 miljoonaa euroa.
  • Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin hankesuunnitelma. Tavoitehinta on 21,8 miljoonaa euroa. Veromiehen kasvavassa kaupunginosassa ei ole tällä hetkellä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja.

Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen suunnitelmat siirtyvät teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Uutista päivitetty 11.6.2019 kello 16:13, lisätty linkki tuen kehittämistoimenpiteiden esitykseen.

Julkaistu: 10.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter