Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi selvityksen Håkansbölen kartanon korjauksista

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi osaltaan kokouksessa 11.6. tarveselvityksen Håkansbölen kartanoalueen talousrakennusten korjaustöistä.

Kartanoalueen talousrakennusten korjaamiseen on varattu 2,08 miljoonaa euroa vuosille 2019-2020. Talousrakennusten jälkeen korjattaisiin kartanon päärakennus, mutta hankkeen sisältö on vielä avoin eikä investoinnille ole toistaiseksi varattuna määrärahaa. Vapaa-ajan lautakunnan käsittelyn jälkeen asia etenee maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan käsiteltäväksi.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esityksen Hakunilan suuralueella sijaitsevan Kolohongan nuorisotilan toiminnan uudelleenjärjestelystä. Nuorisopalvelut haluaa kohdentaa osaamistaan Vantaalla nykyistä enemmän kohteisiin, joissa nuorisotyötä erityisesti tarvitaan. Kolohongassa nuorisotilan avoimien iltojen toiminnasta vastaa jatkossa ulkopuolinen toimija kuten järjestö.

Lautakunta hyväksyi osaltaan Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin hankesuunnitelman. Tavoitehinta on 21,8 miljoonaa euroa. Veromiehen kasvavassa kaupunginosassa ei ole tällä hetkellä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja. Vapaa-ajan lautakunnan käsittelyn jälkeen suunnitelma siirtyy teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esitysten mukaisesti taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä, toiminta-avustuksen tilityksen ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä. Lautakunta päätti myöntää esitysten mukaisesti lasten ja nuorten toiminnan kohdeavustuksia, liikunnan avustettavuuden, harrasteliikunnan ohjaajatukea ja Vantaan markkinointitukea liikuntaan. Lautakunta päätti esitysten mukaisesti oikaisuvaatimuksista lautakunnan aiempiin päätöksiin liikuntajärjestöjen vuokratuista, nuorisotoiminnan toiminta-avustuksista ja taiteilija-apurahoista.

Vapaa-ajan lautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter