Kaupunginhallitus valitsi kaksi uutta johtajaa

Ari Ranki toisen asteen koulutuksen johtajaksi

Kaupunginhallitus valitsi toisen asteen koulutuksen palvelualuejohtajan virkaan FM Ari Rankin. Valintaa puoltaa hänen pitkäaikainen työkokemuksensa todella suuren lukion rehtorin tehtävistä. Kokemusta on kertynyt myös Vantaan nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen johtajan viran sijaisena. Hän näkee uudella palvelualueella paljon mahdollisuuksia sekä omaa konkreettisia näkemyksiä kehittämiseen. Hänellä on hyvää aiempaa kokemusta muutosten johtamisesta ja hän ymmärtää hyvin oppilaitosten ja koulujen kulttuuria pitkän omakohtaisen työkokemuksensa perusteella.

Matti Lampo tietohallintojohtajaksi

Vantaa on siirtymässä ict:n osalta integraattoriallianssimalliin. Tietohallintojohtajan tehtävänä on rakentaa strateginen ict-yksikkö, joka ohjaa ja valvoo allianssikumppania. Tehtävä edellyttää vahvaa ja laaja-alaista ict:n osaamista ja vankkaa johtamiskokemusta. Yhteensä 40 hakijan joukosta valituksi tuli DI Matti Lampo, jolla on laaja-alainen työkokemus esimies- ja erilaista päällikkötason ict-tehtävistä. Lampolla on tietohallinnon eri osa-alueista vahva tuntemus ja vankka johtamiskokemus. Hän näkee uudessa toimintamallissa paljon mahdollisuuksia sekä omaa konkreettisia näkemyksiä toimintamallin rakentamiseen.

Suunnitteluvaraus Kivistön tapahtumakeskukselle

Kaupunginhallitus antoi suunnitteluvarauksen Arena 3.3 Oy:n hankkeelle, joka sisältää tapahtuma-areenan, liikuntapalveluja, toimisto- ja kokoustiloja sekä 120 huoneen hotellin. Yhteensä 27000 katsojapaikalla Arena 3.3:sta rakentuisi Suomen suurin viihdekeskus.

Jalkapallokenttä mahdollistaisi kansainväliset pelit ympäri vuoden. Tapahtuma-areena olisi yhdistettävissä Kivistön tulevaan kauppakeskukseen, jolloin asemalta olisi järjestettävissä luonteva yhteys tapahtuma-areenalle ja hotelliin kulkematta vilkkaasti liikennöidyn Vantaankoskentien yli.

Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Suunnitteluvaraus on voimassa 31.8.2021 saakka.

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville seuraavat asemakaavat

Puu-Kivistön aloituskorttelit, jolla mahdollistetaan kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttaminen Kivistön keskustaan. Rakennusoikeus mahdollistaa noin 200 uutta asuntoa.

Korson Vierumäki ja Vallinoja, jolla Lehmustontien luoteispuolella sijaitsevan Naakkamäen

pientaloalueen täydennysrakentaminen turvaamaan monipuolista asuntotarjontaa. Rakennusoikeus muutoksen jälkeen on yhteensä 39 289 kem². Alueen merkittävät luontoarvot turvataan kaavassa. Kaupunginhallitus lisäsi kaavamääräyksen lähivirkistysalueesta, jonka nykyinen puusto säilytetään pääosin luonnonmukaisessa kehityksessä.

Koivuhaka Piitie 2:n teollisuusrakennusten korttelialue muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisärakennusoikeutta osoitetaan Okmetic Oy:n tuotantolaitoksen laajentamista varten 20 038 k-m2.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

Myyrmäki, Korutielle suunnitellaan hoivakodin laajennusta ja 8–12 -kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamista Korutien varrelle. Rakennukset rajaavat Korutien katutilaa ja merkitsevät Myyrmäen keskustaa etelästä tultaessa. Uutta rakentamista syntyy 12 471 k-m².

Myyrmäkeen tulee myös Kelokuusen päiväkoti, jonka asemakaavamuutos mahdollistaa enintään kaksikerroksisen päiväkodin rakentamisen. Ajoyhteys tontille tulee Kelokuusenkujalta, joka on uusi katu Virtatien ja Raappavuorentien risteyksestä. Liito-oravan kolopuu jää lähivirkistysalueelle.

Julkaistu: 17.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter