Itsensä johtaminen on tärkeä taito, kertoo HR-harjoittelija Petra Hautala

Itsensä johtaminen on tärkeä tulevaisuuden työelämätaito

Vantaan kaupungin Henkilöstökeskuksen kehittämispalveluissa HR-harjoittelijana tänä kesänä toimiva Petra Hautala näkee Vantaan houkuttelevana työnantajana myös tulevaisuudessa.

Vaasan yliopistosta hallintotieteitä opiskellut Hautala on tänä kesänä ensimmäistä kertaa oman alan töissä ja on saanut kahdessa kuukaudessa jo rutkasti oppeja, joita ei välttämättä koulunpenkiltä saa.

”Tärkeitä työelämätaitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, ei pitkälti itsenäisesti hoidettavissa yliopisto-opinnoissa pääse harjoittelemaan”, Hautala harmittelee.

Useat työtehtävät vaativat monesti kollegoiden kanssa yhdessä tekemistä. Yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa on opettanut Hautalalle hyödyllisiä ryhmä- ja ongelmanratkaisutaitoja, joita erityisesti kehittämistyössä jatkuvasti tarvitsee. Keskeneräisyyttä täytyy kuitenkin opetella sietämään.

”Työelämässä ei useinkaan tehdä yhtä asiaa kerrallaan, vaan täytyy kyetä pitämään monta lankaa käsissä. Itsensä johtaminen ja ajanhallinta ovat myös tärkeitä taitoja, joita tänä kesänä on päässyt harjoittelemaan,” Hautala luettelee.

Uusi Vantaa tuo tervetulleita muutoksia

Hautalan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu Uusi Vantaa -muutosjohtamisen tukityöryhmään osallistuminen. Vantaan kaupungin organisaatiouudistus luo tarpeita henkilöstön kouluttamiselle ja valmennukselle.

”Ulkoisten konsulttien kontaktointi, tapaamisten järjestäminen ja koulutusten suunnittelu heidän kanssaan, sekä ylipäätään organisaation muutostuen valmistelu kuuluvat pääasiassa työtehtäviini”, Hautala kertoo.

Lisäksi sisällön tuottaminen Vantaan kaupungin intraan tulevaan e-oppimisympäristöön on osa Hautalan työtehtäviä. ”Näiden lisäksi teen muitakin erinäisiä henkilöstön kehittämiseen liittyviä koordinointitehtäviä”, Hautala luettelee.

Uusi Vantaa tuo Hautalan mielestä mukanaan tervetulleita uudistuksia. ”Uudistus selkeyttää rakenteita ja muutoksen eteen tehdään aktiivisesti paljon työtä, sillä se koskettaa kaikkia kaupungilla töissä olevia”, Hautala muistuttaa.
Tulevaisuudessa Hautalaa voisi kiinnostaa henkilöstön kehittämisen tehtävät, vaikka aikookin pitää mielen avoinna.

”Kollegat Vantaalla ovat kehottaneet minua kokeilemaan kaikkea mitä tällä alalla voi tehdä. Henkilöstöpuolellakin työskentelee ihmisiä, jotka ovat päätyneet sinne monia eri polkuja pitkin”, Hautala toteaa.

Vantaa voi hyvinkin olla houkuttelevia työnantaja Hautalalle myös tulevaisuudessa. Vantaan kaltaisessa laajassa kaupunkiorganisaatiossa löytyy monenlaisia kiinnostavia työtehtäviä. Lisäksi Hautala kiittelee Vantaata työnantajana.
”Vantaa on edelläkävijä monessa asiassa ja työnantajana esimerkillinen. Kesätyöntekijät otetaan täällä hyvin huomioon ja heidän panostaan arvostetaan.”

Mitä vinkkejä voisi siis antaa työelämään siirtyville?

Kokeile, kysy ja ole avoin. Panosta digiosaamiseen. Töitä tehdään yhä useammin erilaisilla digialustoilla, mikä edellyttää sitä, että työntekijät osaavat käyttää niitä tehokkaasti. Oma ammattiosaaminen ei pääse täysiin oikeuksiinsa ilman apuvälineiden hallintaa. Osallistu, ole osa työyhteisöä. Yhdessä tekeminen on parhaimmillaan hyvin palkitsevaa ja johtaa usein parempiin lopputuloksiin.

**

Teksti: Jenni Anttila
Kuva: Ilari Lehtinen

**

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 10.7.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter