Psykologi- ja kuraattoripalveluita varhaiskasvatuksen asiakkaille

Varhaiskasvatuksen kuraattorit ja psykologit

Vantaan kaupunki alkaa tarjota maksuttomia kuraattori- ja psykologipalveluita osassa kunnallisia päiväkoteja elokuusta alkaen. Uuden toimintamuodon myötä noin tuhat varhaiskasvatuksen vantaalaislasta ja heidän huoltajaansa voi saada tukea vanhemmuuteen ja lapsen kasvuun ja kehitykseen. Vantaa on ensimmäinen pääkaupunkiseudun kunnista, jossa varhaiskasvatus tarjoaa psykologi- ja kuraattoritukipalvelua asiakkailleen.

Elokuun alusta Vantaan varhaiskasvatuksessa aloittaa kolme kuraattoria ja kolme psykologia työpareina. Palvelua tarjotaan kohdennetusti osassa päiväkoteja koillisella, itäisellä ja läntisellä Vantaalla, yhteensä noin parissakymmenessä varhaiskasvatuksen toimintayksikössä. Palvelu aloitetaan määräaikaisena kokeiluna. Kokeilun aikana arvioidaan uuden palvelumuodon vaikuttavuutta ja asiakasmääriä.

Kuraattoria ja/ tai psykologia voi tavata päiväkodissa, psykologin tai kuraattorin työhuoneessa Myyrmäessä, Hakunilassa ja Koivukylässä tai vaikkapa kotikäynnillä. Tulkkipalvelun avulla tapaamisia voidaan järjestää eri kielisinä.

- Tukea kannattaa hakea hyvin matalalla kynnyksellä. Kuraattori ja psykologi tarjoavat apua esimerkiksi tilanteissa, joissa huoltajat ovat huolestuneita lapsensa käyttäytymisestä tai kehityksestä tai jos he haluavat tukea vanhemmuuteensa, opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka sanoo.

Kokeilun tavoitteena on vahvistaa vantaalaislasten valmiuksia oman oppimisen ja kasvun polulle. Palvelun avulla voidaan ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa mahdollisia myöhempiä lapsuuden ja nuoruuden ongelmia ja tarjota tukitoimia jo ennen esiopetuksen alkamista.

Psykologit ja kuraattorit esittäytyvät ja tekevät toimintamuotoa tutuksi syksyn aikana mm. päiväkotien vanhempaintilaisuuksissa. Palvelua tarjotaan muiden lapsiperhepalveluiden kuten perheneuvoloiden ja neuvoloiden rinnalla ja yhteistyönä. Päiväkodit tarjoavat uuden väylän lapsiperheiden tukipalveluiden piiriin lapsen arjessa, jolloin palvelut ovat helposti saatavilla läheltä perheen arkea.

Asiakasperheiden lisäksi kuraattorit ja psykologit antavat tukea varhaiskasvatuksen henkilöstölle kasvatustilanteissa toimimiseen. Uuden palvelun ydin on kuitenkin se, että päiväkoteihin rakentuu aiempaa tukevampi moniammatillinen sosiaali- ja kasvatusalan asiantuntijoiden ryhmä tuen tarjoamiseen lapselle ja hänen perheelleen.

Julkaistu: 5.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter