Tekninen lautakunta lausuu HSY:n ja HSL:n suunnitelmista vuosille 2020-2022

Tekninen lautakunta kokoontuu syksyn ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 20.8. Tällöin käsittelyssä on muun muassa Vantaan kaupungin lausunnot Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) alustavista toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksista vuosille 2020-2022. Lausuntoesitykset etenevät lautakunnasta kaupunginhallituksen käsittelyyn.

HSY:lle annettavassa lausunnossa todetaan muun muassa, että Vantaa pitää oikeansuuntaisina HSY:n tavoitteita kotitalousjätteen kierrätysasteen nostamiselle. Myös muovipakkausten erilliskeräys etenee myönteisesti. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttötavoitteet jätehuollon kuljetuksissa voisivat olla kunnianhimoisempiakin.

Vantaan kuntaosuus HSY:lle tulee olemaan vuonna 2020 noin 900 000 euroa. Lisäksi Vantaa varautuu ensi vuoden rakentamisohjelmaluonnoksessaan toteuttamaan vesihuollon rakennushankkeita HSY:lle noin 8 miljoonalla eurolla. (asia 6)

HSL:lle annettavassa lausunnossa Vantaa muun muassa esittää Vantaan bussilinjaston uudelleentarkastelua. Koko Vantaan kattava edellinen bussilinjaston suunnitelma on tehty vuonna 2014, minkä jälkeen Kehärata on valmistunut ja kaupunki on kasvanut odotettua nopeammin. Lisäksi lausunnossa muun muassa kannustetaan HSL:ää osallistumaan koko pääkaupunkiseudun laajuiseen Nuorisotyö raiteilla -hankkeeseen, jota Vantaa koordinoi. Raidenuorisotyön avulla paitsi tuetaan nuoria, myös lisätään yleistä turvallisuuden tunnetta ja ehkäistään mahdollisia vaaratilanteita niin asemilla kuin junissakin.

Vantaan kuntaosuus joukkoliikenteen kustannuksista tulee vuonna 2020 olemaan noin 52 miljoonaa euroa. (asia 7)

Lisäksi esityslistalla muun muassa:

• Lausunto Leppäkorven maantien (11583) kevyen liikenteen väylästä. (asia 5)
• Asuntojen vuokraamisasioita VAV:lta sosiaali- ja terveystoimen käyttöön. (asiat 8-10)

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 15.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter