Ympäristölautakunta lausuu Remeo Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvasta

Ympäristölautakunta kokoontuu syksyn ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 21.8. Kokouksessa käsitellään muun muassa Remeo Oy:n Långmossebergeniin suunnitteilla olevan jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupaa, josta luvasta päättävä Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa.

Suunniteltu kierrätysmateriaalien käsittelylaitos sijoittuu Vantaan kaakkoisosaan, Långmossebergenin jätevoimalan itäpuolelle. Tontti on kooltaan noin 5 hehtaaria ja se on nykyisin viljelykäytössä olevaa peltoa.

Esirakentamisen jälkeen kiinteistölle on tarkoitus sijoittaa lajittelulaitos, jossa käsitellään pääasiassa rakennusmateriaalia, energiajaetta sekä kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaaleja. Lisäksi alueella vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettävää betonia, tiiltä ja puuainesta. Laitoksen suurin mahdollinen kapasiteetti olisi käsitellä 294 000 tonnia materiaaleja vuodessa. Laitoksen rakentaminen on alkamassa syksyn 2019 aikana ja toiminta on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020.

Ympäristölautakunta on lausunut jo aiemmin aluehallintovirastolle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Tuolloin esitetyt seikat on nyt otettu ympäristölupahakemuksessa huomioon hyvin. Lautakunta kuitenkin korostaa vielä ekologisen yhteyden säilyttämisen merkitystä: Porvoonväylän alikulun tulee jatkossakin toimia yhteytenä eläinten liikkumiselle metsäalueelta toiselle. Myös laitoksen toiminta-aikoja ja melunhallintaa toivotaan tiukennettavan.

Lisäksi esityslistalla muun muassa:

• Lausunto valituksesta Vaasan hallinto-oikeudelle koskien SRV Infra Oy:n murskausta koskevaa meluilmoituspäätöstä. (asia 8)
• Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös koskien pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisiä jätehuoltomääräyksiä. (asia 10)
• Vaasan hallinto-oikeuden päätös Finavia Oyj:n maankaatopaikka 8b:n ympäristöluvasta. (asia 11)
• Vaasan hallinto-oikeuden päätös HSY:n Seutulan puujätteen käsittelykentän ympäristöluvasta Hanskalliontiellä. (asia 12)

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 15.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter