Miten asiakkaan tietosuojasta huolehditaan Apotissa?

Apotissa ammattilaiset tarkastelevat vain niitä tietoja, joita asiakas- tai hoitosuhde edellyttää.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala otti käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin 11.5.2019. Apotissa yhdistettiin ensimmäistä kertaa maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan tietojärjestelmään, mutta teknisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat erotettuna toisistaan eri rekisterikokonaisuuksissa: sosiaalihuollon ja terveydenhuollon rekistereissä. Asiakas voi antaa luvan tarpeellisten tietojen katsomiseen rekisterien välillä omassa asioinnissaan.

Ammattilaisille on Apottiin tehty yksilöidyt käyttäjäroolit (käyttövaltuudet), joiden puitteissa he pääsevät rajatusti tarkastelemaan vain niitä tietoja, jotka heille on määritelty. Lähtökohtaisesti ammattilainen ei näe tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterirajojen yli. Joissakin palveluissa on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä nähdä rajatusti tietoja toisesta rekisteristä.

Esimerkiksi terveysaseman lääkäri ei näe asiointitietojasi sosiaalitoimesta. Sen sijaan kotihoidon lähihoitajan tarvitsee nähdä terveydenhuollon rekisteristä esimerkiksi asiakkaansa lääkitystiedot varmistaakseen että antaa tälle kotikäynnillä oikeat lääkkeet.

Ammattilaiset saavat kuitenkin, kuten ennenkin, katsoa tietoja vain niiden asiakkaiden ja potilaiden osalta, joihin heillä on hoito- tai asiakassuhde sillä hetkellä. Tällöinkin katsotaan tiedoista vain sellaisia, joiden tarkasteluun on asiallinen syy. Apotissa kaikesta asiakas- ja potilastietojen käsittelystä jää jälki käyttölokiin mahdollistaen lähes reaaliaikaisen tietojen käsittelyn valvonnan.

Julkaistu: 20.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter