Opetuslautakunta päätti lisätä kymppiluokalle 33 aloituspaikkaa

Opetuslautakunta päätti kokouksessa 19.8. lisätä perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka) aloituspaikkojen määrää tälle syksylle. Lisäopetuksen paikat ovat tarkoitettu ensisijaisesti nuorille, joilla jatko-opintosuunnitelmissa on lukio. Opintoja järjestetään tällä hetkellä Tikkurilan lukion, Lumon lukion ja Vaskivuoren lukion yhteydessä.

Hakijamäärät Vantaan lukioihin kasvoivat viime kevään yhteishaussa, ja lukio-opintojen suosion myötä sisäänpääsyrajat Vantaan lukioihin nousivat. Tämän myötä ennakoitua useampi opiskelija jäi ilman lukion aloituspaikkaa ja hakijoita perusopetuksen lisäopetukseenkin oli aiempaa enemmän, 163 hakijaa (2018 vuonna 130 hakijaa). Osa hakijoista saanee vielä opiskelupaikan muualta, mutta kaikille hakeneille ei riitä nykyisellä opiskelijapaikkojen määrällä lisäopetuspaikkaa kymppiluokalle. Lisäopetuksen aloituspaikkoja on tällä hetkellä 70, ja lautakunnalle esitetään lisättäväksi 33 paikkaa. Vantaan kaupunki on koulutustakuun mukaisesti sitoutunut järjestämään opiskelupaikan jokaiselle vantaalaiselle peruskoulun päättötodistuksen saaneelle. Lähes kaikki kymppiluokalle hakeneet nuoret ovat ilmoittaneet tavoittelevansa lukio-opintoja perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen.

Lautakunta hyväksyi Vantaan kaupungin lausunnon hallituksen esitysluonnokseen varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuen lain muuttamisesta. Käsittelyn aikana esittelijä teki esitykseen lisäyksen koskien varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden parantamista pääkaupunkiseudulla.

Ehdotetun lakiluonnosesityksen keskeisenä tavoitteena on palauttaa jokaiselle lapselle subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen siten, ettei varhaiskasvatusoikeuden laajuus olisi riippuvainen enää huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Lapsen varhaiskasvatusaika perustuisi lapsen ja perheen arvioimaan tarpeeseen. Esitys lisäisi lasten yhdenvertaisuutta ja turvaisi laajuudeltaan yhtäläisen varhaiskasvatuksen saatavuuden. Esitys lisäisi tasa-arvoa ja ehkäisisi syrjäytymistä sekä kaikkien lasten yhdenvertaisuutta. Perheen määrittelemän tarpeen mukainen oikeus varhaiskasvatukseen helpottaa vanhempien ja työn yhteensovittamista.

Vantaalla kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus toteutuu jo, eli mikäli lainsäädäntöön tulee muutoksia, se ei muuta nykyistä Vantaan varhaiskasvatuspalvelua.

Lautakunta sai myös tiedoksi sivistystoimen vuoden 2020 talousarvion määrärahakehykset.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter