Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Kivistöntähti-kaavaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.8. kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaisi nähtäville Kivistöntähden asemakaavan. Kaava mahdollistaa uusien asuinkortteleiden lisäksi päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, puistojen ja katujen toteuttamisen aivan Kivistön juna-aseman läheisyyteen, liki 8 hehtaarin suunnittelualueelle. Lisää aiheesta ennakkotiedotteessa.

Lautakunta merkitsi myös tiedoksi uusia, alkavia asemakaavamuutostöitä. Viertolan kaupunginosaan Tikkurilaan suunnitellaan uutta päiväkotia nimeltään Lauhatien päiväkoti. Aviapolis Core -niminen kaavatyö puolestaan sijoittuu Aviapolis-aseman ympäristöön. Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Nähtäville päätettiin esittää myös seuraavia asemakaavamuutoksia:

• Kielotie 13, Tikkurila (asia 8): Kaavamuutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän rakennuksen rakentamisen. Toimistotilojen lisäksi kortteliin tulee liike- ja palvelutilaa sekä asumista.
• Raudikkokuja, Hakunila (asia 10): kerrostalojen täydennysrakentamista Hakunilan keskustassa keskeisellä paikalla.
• Tammistontie 2, Tammisto (asia 12): 3-5-kerroksisia asuinkerrostaloja Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen.
• Turvalaaksonkuja, Viinikkala (asia 14): Kauan rakentamattomana ollut toimistorakennusten korttelialue autopaikkoineen muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lisäksi Katriinantien reunaan tulee 2 000 k-m2 :n verran liike- ja toimistorakennuksia.
• Raappavuorenpuisto, Myyrmäki (asia 17): asuinkerrostalokortteli Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen sekä Luhtitien jatkeen itäosan ja sen ylittävän hiihtosillan rakentaminen.
• Luhtitie, Varisto/Vapaala (asia 18): Luhtitien jatkeen rakentaminen ja asuinpientalokortteleiden laajentaminen kadun pohjoispuolella. Raappavuorenpuistoon merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Katu on keskeinen HSL:n runkolinjaverkolle Länsi-Vantaalla. Katu yhdistää Variston ja Pähkinärinteen kaupunginosat Louhelan rautatieasemaan ja Myyrmäki-Martinlaakson palveluihin.

Lisäksi päätettiin myydä Veromiehestä, Aviapoliksesta tontti VAV Asunnot Oy:lle 2,19 miljoonan euron kauppahinnalla. VAV on suunnitellut tontille yhteensä 100 valtion tukemaa vuokra-asuntoa. Rakennus on osa korttelikokonaisuutta, joka muodostuu seitsemästä asuinkerrostalotontista sekä pysäköintitalosta. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vielä tämän vuoden puolella.

Kokouksessa käsiteltiin myös tontinvarausasioita Kivistössä, Vantaanlaaksossa, Koivuhaassa ja Kuninkaanmäessä.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai pienin muutoksin paitsi asia 16, Relanderinpihan asemakaavamuutos Jokiniemessä palautettiin uudelleen valmisteluun, tarkennettavaksi. Kivistöntähti-asemakaavan palauttamisesta valmisteluun äänestettiin, mutta lautakunta päätyi esityksen mukaiseen päätökseen äänin 13-3.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter