Käyttäjät antoivat hyvän arvosanan vantaa.fi-sivustolle

Mies selaa vantaa.fi -sivustoa.

Kyselyn 1504 vastaajaa antoi hyvän arvostelun Vantaan kaupungin verkkosivustolle. Käyttäjät ovat aiempaa tyytyväisempiä vantaa.fi -sivustoon ja löytävät hakemansa tiedon entistä paremmin. Kaupungin vantaa.fi -sivustolla toteutettiin kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimus 6.8. -20.8.2019.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,51 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,74. Vuonna 2016 tehdyssä vastaavassa kyselyssä käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,38 ja kouluarvosana oli 7,54.

Sivuston kävijöistä 84% oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 10% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 6% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Vastaajat olivat verkkosivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen. Vastaajien mielestä sivut toimivat ongelmitta ja sivusto säästää aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, ettei sivusto erotu erityisemmin edukseen ja että tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia.

Eniten haetaan terveydenhoitoon liittyvää asiaa

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta terveydenhoitoon liittyvää asiaa (33%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (28%), ajankohtaisasiaa (18%), yhteystietoja (10%), asumiseen ja rakentamiseen kunnassa liittyvää tietoa (9%) sekä koulutukseen tai kulttuuriin liittyvää tietoa (8%).

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (52%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (35%), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (24%), sosiaalitoimen kanssa (23%), kirjaston kanssa (22%), sekä yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten kanssa (22%).

Kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuston parantamiseksi

Vastaajat antoivat kehitysehdotuksia ja muita huomioita verkkosivuston parantamiseksi. Toiveissa ja kommenteissa esiintyi muun muassa seuraavia aiheita:

  • Enemmän asiakaslähtöisyyttä organisaatiolähtöisyyden sijaan
  • Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista
  • Enemmän panostusta sivujen kieliversioihin
  • Sivut helppokäyttöisemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi
  • Hakutoimintoon parannuksia
  • Lisää vuorovaikutteisuutta ja sähköisiä palveluita sivuille

Taustatietoja kyselyyn vastanneista

Kaikista vastaajista 5% käy Vantaan kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 19% viikoittain, 27% kuukausittain, 43% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 42% tuli sivuille hakupalvelun kautta, 34% tuli vanhasta muistista, 8% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 4%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 4% tuli sivuille kuntatiedotteiden ansiosta.

Kyselyn 81% vastaajista on Vantaan kaupungin asukkaita ja 19% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 72% ja miehiä 28%.

Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat 36-45-(24%), 46-55-(21%), 56-65-(17%), yli 65-(16%), 26-35-(15%), sekä 19-25-vuotiaat (4%).
Asemaltaan tai ammatiltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (23%), eläkeläisiä (22%), toimihenkilöitä (19%), sekä ylempiä toimihenkilöitä (14%).

Kyselyn tulokset vaikuttavat vantaa.fi -sivustoon

Kysely toteutettiin osana Vantaan kaupungin verkkopalvelujen kehittämistä ja saatuja kehitysideoita hyödynnetään tulevassa verkkosivuston uudistuksessa.

Kyselyyn liittynyt arvonta on suoritettu ja palkinnot toimitetaan voittajille.

Kiitokset kyselyyn vastanneille!

Julkaistu: 27.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter