Vantaa satsaa nuorten hyvinvoinnin ja opintojen tukemiseen erityisnuorisotyön keinoin

Varian erityisnuorisotyöntekijät

Vantaalla panostetaan seuraavina vuosina nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja opintojen keskeyttämisen vähentämiseen. Vantaa palkkaa tänä vuonna yhteensä 15 erityisnuorisotyöntekijää tukemaan ammattiopisto Varian ja yläkoulujen opiskelijoita ja oppilaita.

Uudella toimintamallilla nuori saa tukea tulevaisuuden kannalta kriittiseen elämänvaiheeseen. Vantaan aloittama erityisnuorisotyön systemaattinen yhdistäminen oppilaitosten arkeen on Suomessa uutta, ja mallia on vähitellen laajennettu vuoden aikana Vantaan oppilaitoksissa.

Kaupunki panostaa myös siihen, että ammattiopisto Variassa opetus ja opiskeluhuolto nivotaan yhteen aiempaa tiiviimmäksi yhteistyöksi ja koko Varian henkilöstö saa koulutusta opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Kaupunki järjestää ammattioppilaitoksen tiloihin vapaa-ajan harrastustoimintaa opiskelijoille.

- Opetus ei ole pelkkää ammatillisen erityisalan osaamisen kasvattamista, vaan kokonaisvaltaista nuoren kehittymisestä huolehtimista ja ohjaajana toimimista. Nuorilla on aiempaa suurempi vastuu omien opintojen edistymisestä. Kaikilla ei kuitenkaan riitä voimavaroja vastuun kantamiseen. Vantaalla nuorten mielenterveyttä kuormittavat yleisimmin ahdistuneisuus ja yksinäisyyden tunne, kommentoi nuoriso- ja aikuiskoulutuksen projektiasiantuntija Satu Heinonen.

Erityisnuorisotyöntekijä voi olla mukana opetuksessa ja muussa ryhmän toiminnassa ja tekee tiivistä yhteistyötä kuraattoreiden, psykologien, terveydenhoitajien, opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa. Kuudessa yläkoulussa erityisnuorisotyöntekijät työskentelevät puolet työajastaan koululla ja puolet nuorten vapaa-ajalla. Näin he saavat kokonaisvaltaisen käsityksen nuoren elämästä ja heistä muodostuu nuorelle helposti lähestyttäviä aikuisia, joihin voi tukeutua ongelmissa. Yhteistyö erityisnuorisotyöntekijän kanssa perustuu vapaaehtoisuuteen eikä velvoita opiskelijaa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös alaikäisten huoltajien kanssa.

- Mitä varhaisemmassa vaiheessa haastavassa elämäntilanteessa olevaa nuorta tuetaan, sitä paremmin pystytään välttämään pahempi syrjäytymiskierre. Vantaan 20-29-vuotiaasta väestöstä lähes 25 % on nuoria, jotka ovat vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Koulutuksen puuttuminen on vakava riski syrjäytymiselle. Uudella toimintamallilla nuori saa tukea tulevaisuuden kannalta kriittiseen elämänvaiheeseen: peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä, nuorisopalveluiden johtaja Riikka Åstrand kertoo.

Oppilaitoksissa tehtävää erityisnuorisotyötä rahoitetaan kaupungin omasta Myönteisen erityiskohtelun ohjelmasta tänä vuonna lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Ohjelman tavoitteena on edistää Vantaan asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin kohdentamalla resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Lisäksi ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tukemista ja hyvinvoinnin kehittämistä varten kaupunki on käynnistänyt Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen. Hankkeelle on myönnetty Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta.

Lisätietoja keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeesta hankkeen nettisivuilta
Lisätietoja myönteisen erityiskohtelun ohjelmasta vantaa.fi-sivuilta
Lue mediatiedote erityisnuorisotyöntekijöistä Variassa

Julkaistu: 3.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter