Tikkurilan lukiossa turvallisuus on koulun yhteinen asia

Tikkurilan lukio on mainio esimerkki koulusta, jossa turvallisuus on osattu juurruttaa osaksi työyhteisön arkea.

Ison yksikön rakennusvaiheessa 2000-luvun taitteessa haluttiin jo varmistaa, että arki on koulussa sujuvaa ja turvallista. Olihan koulu ensimmäinen suurlukio Vantaalla.

”Tikkurilan lukiossa turvallisuusteema nostettiin esiin joka ikisen jakson alussa, ja kun koulu alkoi, pidettiin aina turvallisuusinfot. Korostimme, että turvallisuus on jokaisen opettajan ja opiskelijan vastuulla, ei pelkästään rehtorin tai esimerkiksi kriisi-ryhmän”, kertoo Tikkurilan lukion rehtorina vuosina 20122-2019 työskennellyt Ari Ranki.

Nykyään Ranki työskentelee Vantaan kaupungin nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtajana, ja miettii turvallisuusasioista entistä laajemmasta perspektiivistä.

Tikkurilan lukion turvallisuutta lisääviin pieniin suuriin asioihin Ranki nimeää koulun aikuisten ja johdon helpon tavoitettavuuden.

”Päivän ensimmäisellä välitunnilla olin aina tavattavissa kahviossa ja sitä kautta tutustuin niin opiskelijoihin kuin aikuisiin. Oli helppo tarttua poikkeamiin, kun tunsi ihmiset.”

Ranki muistuttaa, että turvallisuustyöstä 99% on ennakointia, varautumista ja harjoittelua. Siksi esimerkiksi työturvallisuusilmoitusten täyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta epäkohdat saadaan esille.

Tehtäväkortit auttavat tiukoissa tilanteissa

Tikkurilan lukio on iso koulu, eikä turvallisuuden avainhenkilöt ole välttämättä aina kaikki paikalla. Siksi kouluun kehitettiin tehtäväkortit, joiden avulla kuka tahansa opettajista voi ottaa johtovastuun tarpeen vaatiessa.

Laminoiduissa tehtäväkorteissa on ohjeistus, miten toimitaan palon sattuessa tai sisälle suojautuessa. Kaikki tietävät mistä tehtäväkortit löytyvät. Jos johto ei ole paikalle, tilannetta johtava ottaa tehtäväkortin itselleen ja pukee ylleen punaisen liivin.

Myös opettajille, jotka eivät ole oppitunneilla, on erikoistilanteen kohdalla omat ohjekorttinsa. He siirtyvät ennalta sovittuun paikkaan odottamaan käskyjä tilanteen johtajalta ja odottamaan omaa tehtäväkorttiaan, esimerkiksi aulojen tarkistuksen tai oven vartioinnin suhteen.

Jokaisesta luokasta löytyy pieni paperiohje, missä on yksinkertaiset ohjeet siitä, mitä opettaja tekee sisälle suojautumis- tai poistumistilanteessa.

Jokaisen kurssin ja jakson alussa kerrataan poistumisreitit ja varapoistumisreitit. Jos poistuminen tapahtuu paukkupakkasella tai muuten kurjassa ilmassa, ohjeistetaan opiskelijoita siirtymään määrättyyn peruskouluun.

Hyvän turvallisuuskulttuurin luomisessa on Tikkurilan lukiossa auttanut toistot: teemaa on pidetty esillä vuodesta toiseen.
”Turvallisuusharjoituksia on tehty esimerkiksi vähintään kaksi kertaa vuodessa ja turvallisuusinfo pidetään vuosittain opettajien koulutuspäivissä. Toistamalla skenaarioita opitaan toimimaan oikeissa tilanteissa. Jokainen harjoituksen jälkeen sai myös kommentoida ja kysyä: nämä raportoitiin intraan ja huomattiin, mitä ei oltu vielä mietitty.”

Kaupungin uhka- ja väkivallanvastaista #ollaanihmisiksi-kampanjaa Ranki pitää erittäin tärkeänä kampanjana nostaa turvallisuutta koko kaupunkitasolla.

”Kampanja on ihan huippujuttu. Jo 2012 vuodesta olen ajatellut, että jos kaikki voi hyvin, työnteko on kivaa, sujuvaa ja tuloksellista. Hyvinvointi ja turvallisuus on kaiken perusta. Ne mahdollistavat menestyksen.”

Teksti: Kaisu Lehtomaa
Kuva: Vantaan kaupunki
Tarinoita Vantaalta kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 11.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter