Opetuslautakunnassa Jokiniemen yhtenäiskoulun ja Tiedonjyvän päiväkodin rakennushanke

Opetuslautakunta saa tiedoksi kokouksessaan 16.9. sivistystoimen vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta. Toimintatuottojen ennustetaan elokuun ennusteessa ylittyvän 2,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat elokuun ennusteen mukaan ylittymässä myös n. 3,2 miljoonaa euroa.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi. Talousarvion muutos vuoteen 2019 verrattuna on 13,6 miljoonaa euroa, ja lisäys johtuu muun muassa lapsi- ja oppilasmäärän kasvusta, henkilöstökuluista ja sisäisten vuokrien muutoksista.

Lisäksi lautakunta päättää kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosien 2020-2029 toimitilainvestointien esittämisestä kaupunginhallitukselle. Investointiesityksessä huomioidaan palvelu- ja väestörakenteen muutoksista muodostuvat tilatarpeet ja näiden pohjalta tarkasteltava kaupungin palveluverkko. Investointiohjelmassa vuoteen 2023 asti ulottuvia merkittävimpiä investointeja ovat 12 valmistuvaa tai laajenevaa päiväkotia, Jokiniemen koulun laajennus päiväkotitiloilla, Leppäkorven koulun laajennus, Vaskivuoren lukion laajennus sekä VTK:n hankkeena valmistuvat Hämeenkylän koulu ja liikuntahalli sekä Jokiuoman ja Korson päiväkodit.

Lautakunta saa tiedoksi kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2018. Vantaalla varhaiskasvatusikäisiä lapsia oli 16 424 vuonna 2018. Määrä väheni 19 lapsella edellisestä vuodesta (-0,1 %), mikä on prosenttilukuna vähemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa. Vieraskielisten lasten määrä kasvoi Vantaalla vuodessa 2,0 %, ja kasvu oli Vantaalla ja Espoossa suurinta kuusikkokunnista. Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta kohden olivat vuonna 2018 Vantaalla 10 096 euroa. Kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 535 euroa laajan varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta johtuen.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi Jokiniemen yhtenäiskoulun ja Tiedonjyvän päiväkodin hankesuunnitelma. Hankkeessa rakentaminen on vaiheistettava ja oppilaille on järjestettävä väistötilat. Ensimmäinen toteutusvaihe ajoittuisi vuosille 2020–2021, jolloin toteutetaan päiväkotilaajennus. Seuraavissa vaiheissa toteutettaisiin punaisen rakennuksen muutos- ja korjaustyöt, valkoisen rakennuksen muutos- ja korjaustyöt, keittiö-, ruokala- ja luonnontiedeluokkien laajennukset sekä yhdyskäytävä. Hankkeen kokonaistavoitehinta on yhteensä 36,2 miljoonaa euroa. Opetuslautakunnan käsittelyn jälkeen asia etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Opetuslautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter