Vapaa-ajan lautakunnassa toimitilainvestoinnit

Vapaa-ajan lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kokouksessaan 17.9. lautakunnan osalta kaupunkikulttuurin toimialan toimitilainvestoinnit vuosille 2020 – 2029.

Merkittävimpiä tilainvestointeja ohjelmassa ovat Koillis-Vantaan uimahalli ja liikuntahalli vuonna 2024, Hevoshaan vuokrattava urheiluhallitila vuonna 2020, valmistuvat lähiliikuntapaikat, Myyrmäen uimahallin peruskorjaus vuonna 2027, Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaukset vuonna 2020 ja Tikkurilan kirjaston peruskorjaus vuonna 2024. Vapaa-ajan lautakunnan käsitellyn jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Vapaa-ajanlautakunta saa tiedoksi lautakunnan alaisen toiminnan osalta sivistystoimen vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen. Vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi kaupunkikulttuurin toimialan esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi. Talousarvioesitys on 2,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuodelle 2019, ja kasvu johtuu muun muassa henkilöstökuluista, tilavuokrista sekä siivous- ja valvontakuluista.

Vapaa-ajan lautakunta saa tiedoksi Vantaan kaupungin omaehtoisen lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykseen taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista. Lausunnolla kulttuuripalvelut haluaa tuoda esiin pääkaupunkisudun suurten kaupunkien erityisaseman ja -tarpeet taiteen perusopetuksen toteuttamisessa.

Lisäksi vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi taide- ja kulttuuritapahtumien ja teatteri- ja orkesterituen, nuorisotoiminnan avustusten ja harrasteliikunnan tuen tilityksiä. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi oikaisua lautakunnan aikaisempaan päätökseen avustustilityksestä. Lautakunta päättää myös lasten ja nuorten toiminnan kohdeavustusten, liikunnan avustettavuuden, harrasteliikunnan ohjaajatuen ja taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten myöntämisestä.

Vapaa-ajan lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter