Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee taloutta ja perhepalvelujen ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa maanantaina 16.9.2019 käsitellään mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsausta ja talousarvioedotusta. Lisäksi lautakunnalle tulee esityslistan jatkolista perjantaina 13.9.2019 perhepalveluiden ehdotuksista kehittämistoimenpiteiksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta saa tiedoksi toimialan osavuosikatsauksen 2/2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 11,6 milj. euroa ja tulomäärärahan alittuvan 1,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 11,9 milj. euroa.

Lisäksi lautakunta käsittelee esitystä sosiaali- ja terveystoimen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020-2023. Toimialan menomääräraha vuodelle 2020 on 665,0 milj. euroa ja tulomääräraha 42,0 milj. euroa. Toimialan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 420,5 milj. euroa ja tulomääräraha 40,7 milj. euroa. Toimialan tulokehyksen vuosittainen kasvu vuosina 2019–2021 on 1,2 % ja menokehyksen 2,0 %.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen prosessi etenee siten, että kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä 7.10.2019. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2023 kokouksessaan 11.11.2019, minkä jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy kokouksessaan 9.12.2019 määrärahojen käyttöä ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen maksuttomuus

Lautakunta käsittelee esitystä rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen maksuttomuudesta tehostetussa palveluasumisessa.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteiseksi 1.11.2019 lähtien. Toistaiseksi nämä palvelut ovat olleet lakisääteisiä vain sotainvalideille. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset.

Kotona asumista tukevat palvelut on korvattu sekä kotona asuville että palvelutaloissa asuville. Toistaiseksi näitä palveluita ei ole korvattu tehostetussa palveluasumisessa. Valtiokonttorin ohje vuodelle 2019 antaa mahdollisuuden korvata kotona asumista tukevat palvelut myös tehostettuun palveluasumiseen. Vantaalla on tämän perusteella mahdollisuus korvata takautuvasti vuoden 2019 alusta tehostetussa palveluasumisessa oleville rintamaveteraaneille heidän tässä mainituista hoivapalveluista maksamansa palvelumaksun osuus.

Lautakunnan esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 12.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter