Yhteistoimintasopimus Korson keskustan kehittämisestä

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että kaupunki tekee ja allekirjoittaa yhteistoimintasopimuksen Korson ostoskeskus Oy:n, Kiinteistö Oy Korson Shoppin, Oy Vertika International Ltd:n ja YIT Suomi Oy:n kanssa. Sopimus edellyttää, että myös muut osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat sen. Sopimus koskee Korson keskustaa ja osaa valmisteilla olevasta asemakaavamuutosalueesta.

Suunnitteluvaraus tonteille Markkatiellä

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki antaa NREP Oy:lle suunnitteluvarauksen tonteille osoitteessa Markkatie 12, 14 ja 16 toimisto- ja hotellihankkeen suunnittelua ja rakentamista varten. Tontit sijaitsevat logistisesti merkittävällä paikalla Veromiehen kaupunginosassa Lentoasemantien itäpuolella ja Tikkurilantien eteläpuolella. Kyseisistä tonteista on järjestetty julkinen haku tänä keväänä. Valintaperusteina ja vertailukriteereinä olivat kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutuminen (20 prosenttia), toiminnallisuus ja toteuttamiskelpoisuus (20 prosenttia), hiilineutraalius (20 prosenttia) ja myyntihinta (40 prosenttia).

NREPin Mark of Huber -niminen ehdotus arvioitiin parhaaksi seuraavin perustein: Vaihteleva, eloisa, kontrastinen ja kaupunkimainen korttelikokonaisuus, joka huipentuu maamerkkimäiseen hotellitorniin. Korttelille muodostuu tunnistettava identiteetti. Monipuoliset ja hyvin saavutettavat palvelut on huomioitu hyvin myös eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Neuvottelukunta taloussuunnitelmaehdotukselle

Kaupunginjohtaja on tänään julkaissut talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä. Taloussuunnitelmaehdotuksen yksityiskohtaista käsittelyä varten kaupunginhallitus asetti neuvottelukunnan ja nimesi siihen jäsenet. Neuvottelukuntaan nimettiin kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat, kaupunginhallitusryhmien neuvottelijat, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä valtuutettiin kaupunginjohtaja nimeämään neuvotteluihin tarvittava henkilökunta.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi talousarviokäsittelyn etenemisen aikataulun. Kaupunginhallitus päättää esityksestään vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi kokouksessaan 28. lokakuuta, ja kaupunginvaltuusto käsittelee esitystä kokouksessaan 11. marraskuuta kello 14 alkaen. Kaupunginhallituksen asettama neuvottelukunta käsittelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitystä 28. lokakuuta ennen hallituksen kokousta.

Kokouksen muita päätöksiä

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville kaavan sekä kaavamuutoksen Veromiehessä:

  • Veromies / Kiitoradankuja: Kiitoradankujan ympäristöön osalle asemakaavoittamatonta aluetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Kaavan kerrosala on yhteensä 9200 k-m2. Kiitoradankuja on kaavoitettu katualueeksi noin 75 metrin matkalta niin, että kaavassa mukana olevat kiinteistöt voivat liittyä tonteilleen.
  • Veromies / Pyhtäänkorventie 15 (asia 29): Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 kem2 noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan kaavan ja kaavamuutoksen:

  • Hakkila/Rusokallio 1: Rusokallion lähivirkistysalueen ja korttelin 66205 välisiä rajoja muutetaan. Varastorakennusten korttelialue muutetaan myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat pienteollisuus- ja toimitilarakennukset sallivaksi. Rakennusten enimmäiskorkeutta nostetaan. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kaupunginhallitus jätti asiassa pöytäkirjalausuman, että aiemmin tehdyt luontoselvitykset tulee ottaa huomioon.

Kaupunginhallitus on aiemmin asettanut sisäilma-asioiden neuvottelukunnan kaudelle 2019–2021. Kokoonpanoa muutettiin nyt tasa-arvopykälän mukaiseksi siten, että varajäsen Emmi Pajusen tilalle asetettiin Pekka Rautio, Loviisa Kaartokallion tilalle Juha Malmi ja Pirkko Kotilan tilalle Chau Nguyen.

Kaupunginhallitus päätti asiat maanantaina 7. lokakuuta pohjaesitysten mukaan. Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 7.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter