Vantaa hakee kahta johtajaa

Kaupunginhallitus päätti julistaa haettavaksi vammais- ja vanhuspalveluiden sekä nuorisopalveluiden johtajien virat. Vammais- ja vanhuspalveluiden johtajan virka tuli avoimeksi viran hoitajan irtisanouduttua ja nuorisopalvelujen nykyinen johtaja on valittu Vantaan uuden kaupunkikulttuurin toimialan johtajaksi.

Nuorisopalveluiden johtaja vastaa Vantaan nuorisopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä, alueellisesta nuorisotyöstä, erityisnuorisotyöstä, nuorten työpajatoiminnasta ja nuorten vapaan kansalaistoiminnan tukemisesta. Lisäksi hän vastaa toimintaan kohdentuvien avustusten valmistelusta sekä nuorisovaltuuston valmistelusta, toiminnasta ja kehittämisestä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja vastaa vammaispalvelujen, vanhusten avopalvelujen ympärivuorokautisen hoivan ja terveyskeskussairaalan palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Teemajohtamista vahvistetaan Vantaalla

Vantaan uuden organisaation johtamisjärjestelmään sisältyvät strategiateemat hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Toimialarajat ylittävän yhteistyön teemoja ovat: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinvoiman edistäminen, osallisuus, kansainvälisyys, hiilineutraalius, vastuullisuus ja sisäilma-asiat. Teemat ovat voimassa kuluvan valtuustokauden ajan. Kaupunginhallitus päättää erikseen teemojen tavoitteista ja mittareista. Jatkossa teemat on tarkoitus vahvistaa valtuustokauden strategian yhteydessä.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavaehdotukset

Myyrmäen Kelokuusenmäen pohjois- ja itäpuolella mahdollistetaan kahden kerrostalokorttelin ja pysäköintilaitoksen rakentaminen Raappavuorentien Luhtitien varrelle. Kortteleihin kaavaillaan noin 340 asuntoa. Asuinkerrostalot ovat korkeimmillaan kahdeksankerroksisia. Katujulkisivujen tulee olla värikkäitä, ja niiden tulee koostua tiilipinnasta ja värillisitä julkisivun osista. Muutoksella mahdollistetaan myös hiihtosillan.

Viinikkalan Turvalaaksonkujalla kauan rakentamattomana ollut toimistorakennusten korttelialue sekä autopaikkojen korttelialueet muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Katriinantien reunaan tulee liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Osa Turvalaaksonkujaa siirretään Kehä III:n reunaan ja kadun sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden välisiä rajoja tarkistetaan.

Korsossakaavoitetaan Lehmustontien luoteispuolella sijaitsevan Naakkamäen pientaloaluetta mahdollistaen täydennysrakentaminen sekä kaupungin omistaman maaomaisuuden hyödyntäminen monipuolisen asuntotarjonnan turvaamiseksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että jatkossa huomioidaan Tussinkosken herkät luontoarvot.

Hakunilan Raudikkokujan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan pihoille ja osin uudisrakennusten pohjakerroksiin.

Hakunilan Heporinteen muutoksella mahdollistetaan Hakunilantien varren täydennysrakentaminen muuttamalla liiketilojen korttelialueita sekä katualueita asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alueelle tulee noin 140 asuntoa, joista yksiöitä on arviolta 29, kaksioita 39 ja kolmioita 32 prosenttia.

Julkaistu: 25.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter