Ankkuritoiminta tukee Vantaan nuoria ja ehkäisee rikoskierteiden alkua

Vantaan kaupunki ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos pyrkivät tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia moniammatillisella ankkuritoiminnalla. Asiasta allekirjoitettiin tänään yhteistyösopimus.

Ankkuritoiminnan tavoitteena on alle 18-vuotiaiden hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennaltaehkäiseminen. Varhaisella puuttumisella ja eri alojen ammattilaisten tekemällä tehokkaalla yhteistyöllä halutaan tukea nuoria sekä vastata nopeasti heidän muuttuviin tarpeisiinsa.

Ankkuritoiminta toteutetaan ankkuritiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Lisäksi ankkuritiimi tekee tiivistä yhteistyötä koulutoimen kanssa. Ankkuritiimi puuttuu lasten tai nuorten rikoksiin ja päihteiden käyttöön tai auttaa, jos muuten on syntynyt huolta lapsen tai nuoren hyvinvoinnista.

Ankkurimalli on valtakunnallinen työmuoto, joka on osoittautunut tehokkaaksi. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on tällä viikolla solminut sopimukset Ankkuri-toiminnasta myös useiden muiden kuntien kanssa.

Myös poliisikoordinaattori-yhteistyö lisää turvallisuutta

Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Vantaan kaupunki sopivat myös uudesta, kolme vuotta kestävästä poliisikoordinaattoritoiminnasta. Hankkeen ajan poliisikoordinaattori toimii Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Vantaan kaupungin yhdyshenkilönä asioissa, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä kaupunkiturvallisuutta.

Poliisikoordinaattorin tehtävä on monipuolinen. Hän edistää ja seuraa Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelmaa ja on yhdyshenkilönä muun muassa ennalta estävää toimintaa, lähipoliisitoimintaa ja kouluturvallisuutta koskevissa asioissa sekä suurimpien Vantaalla järjestettävien yleisötapahtumien turvallisuusasioissa. Lisäksi poliisikoordinaattori toimii esimerkiksi turvallisuusasioiden poliisiasiantuntijana Vantaan suurimpien rakennushankkeiden, kuten asuinalueiden, liikenneasemien ja kauppakeskusten rakennussuunnitelmissa.

Julkaistu: 26.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter