Kommentoi harrastustilojen käyttöön ja maksuihin liittyvää uudistusehdotusta

Vantaan kaupunki uudistaa tilojensa vapaa-ajan käytön käyttösääntöjä ja maksuja. Nyt voit kommentoida uudistusehdotusta sähköisesti.

Keväällä asukkailta pyydettiin näkemyksiä harrastustilojen käyttöperiaatteiden uudistamiseen. Näkemykset on otettu huomioon uusista käyttö- ja maksuperusteista tehdyssä esityksessä. Oheiseen diaesitykseen on koottu keskeiset uudistus- ja muutosehdotukset. Asukkailla ja nykyisillä tilojen käyttäjillä on mahdollisuus kommentoida uudistusehdotusta.

Uudistusehdotuksessa on suunniteltu esimerkiksi yhtenäistä käytäntöä, jossa kaikki tilat olisi mahdollista myöntää maksutta käyttöön, jos tilassa järjestettävä toiminta on kaikille avointa ja maksutonta tai edullista.

Uudistuksen tavoitteena on, että liikunta- nuoriso-, asukas- ja muiden tilojen käyttö- ja maksuperusteet ovat tasavertaiset kaikille käyttäjille.

Esitystä voi kommentoida vapaamuotoisesti 15.12.2019 saakka sähköisessä kyselyssä.

Kommentteja hyödynnetään uusien käyttö- ja maksuperusteiden työstämisessä. Ehdotukset uusiksi perusteiksi esitellään alkuvuodesta vapaa-ajan lautakunnalle, joka päättää käyttö- ja maksuperusteista. Tilojen vapaa-ajan käyttöä hallinnoidaan Vantaalla vuoden 2020 alusta alkaen uudella kaupunkikulttuurin toimialalla.

Nykyisiin kaupungin tilojen tilavarausmahdollisuuksiin voi tutustua kaupungin nettisivuilla osoitteessa vantaa.fi/tilavaraukset.

Muokattu 28.11.2019: Kommentointimahdollisuutta jatkettu 15.12. saakka.

Julkaistu: 27.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter