Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä pienennettiin hiilijalanjälkeä

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Kaksitoista vantaalaista kotitaloutta osallistui syksyllä kaupungin järjestämään kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön, jonka osallistujat kokeilivat kestävämpiä elämäntapoja kuukauden ajan.

Ennen kokeilujaksoa osallistujat laskivat kotitaloutensa hiilijalanjäljen ja tekivät suunnitelman sen pienentämiseksi. Monet osallistujat olivat jo ennen kiihdyttämöön osallistumistaan pohtineet omien elämäntapojensa ympäristövaikutuksia, joten heidän lähtötasonsa oli jo valmiiksi keskivertokuluttajaa pienempi. Silti kaikilta löytyi vähennettävää. Keskimäärin osallistujat saivat nipistettyä omasta hiilijalanjäljestään peräti 14 prosenttia.

Yksi kiihdyttämöön osallistuneista kotitalouksista oli Julie Ebbe perheineen. Kokeilujaksolla perhe mm. kulki tavallista enemmän julkisilla kulkuneuvoilla, söi vegaaniruokaa ja luopui turhista tavaroista. Kokeilujakso toi konkretiaa siihen, millaisia omien valintojen vaikutukset oikeasti ovat ja sai kiinnittämään huomiota siihen, miten paljon tavaraa lapsiperheessä on.

”Teoista oli helppo pitää kiinni, kun tiesi, että kyseessä on rajallinen aika ja vain kokeilu. Minulle on tosin jäänyt päälle se, että katson vegaaniruokavaihtoehdot ensin, vaikka olenkin kokeilujakson jälkeen höllännyt”, kertoo Julie Ebbe.

Kokeilujakso auttoi muitakin osallistujia entistä ympäristöystävällisemmän elämäntavan toteuttamisessa. Jakson päätteeksi järjestetyssä työpajassa kiihdyttämön osallistujilla oli yksimielinen vastaus kysymykseen, jatkuuko hiilijalanjäljen pienentämiseen pyrkivä elämäntapa: ”kyllä!”.

Kuten yleensäkin, kiihdyttämön osallistujien jalanjäljistä suuren osan muodostivat asuminen, liikkuminen ja ruoka. Kokeilujaksolla suosituin toimenpide oli kodin lämpötilan alentaminen. Se olikin tehokas toimi, sillä jo yhden asteen pudotuksella kodin lämpötilassa voi säästää jopa 5 prosenttia energiankulutuksesta.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämön tuloksia hyödynnetään jatkossa kaupungin ilmastotyössä. Vantaa tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, ja tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan kaikkia vantaalaisia.

”Kiihdyttämöstä saimme arvokasta tietoa siitä, miten voimme helpottaa kestävämpiin elämäntapoihin siirtymistä”, kertoo Marja Vuorinen Vantaan ympäristökeskuksesta.

Lisätietoa kestävien elämäntapojen kiihdyttämöstä

Kuva: Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä tehtiin suunnitelmia oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi palapelin avulla.

Julkaistu: 27.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter