YIB in Sport -hanke luo yhteistyömalleja maahanmuuttajien liikunnan ja kotoutumisen tueksi

"

HS Vantaassa oli 17.12. juttu Vantaan koordinoimasta, EU-rahoitteisesta YIB in Sport -hankkeesta. Jutusta syntyi käsitys, että hankerahat olisivat valuneet hukkaan hallinnollisten kulujen muodossa. Esimerkiksi raflaava otsikko saattoi johtaa lukijan ajattelemaan, että hanke olisi epäonnistunut, eikä rahoitukselle olisi saatu vastiketta. Tämä ei pidä paikkaansa.

YIB in Sport -hankkeen pääasiallisena tehtävänä on luoda toimintamalli liikunnan ja maahanmuuttajien kotoutumisen parissa toimivien tahojen yhteistoiminnalle eri EU-maissa. Mallin avulla vahvistetaan kunnallisten liikuntapalveluiden, oppilaitosten ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä ja osaamista. EU-tasolla, viiden jäsenmaan yhteisesti koordinoidulla hankkeella halutaan pureutua liikunnan merkityksellisuuteen kotoutumisen apuna ja vaihtaa hyviä käytäntöjä eri maiden välillä.

YIB in Sport -hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut tutkimusta, tilannekuvan muodostamista, mallin rakentamista ja eri mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen kartoittamista. Toimintamallia pilotoidaan erilaisilla kokeiluilla ja käytännön toimenpiteillä (esim. jutussakin mainittu Mini Fun Run), joiden avulla selvitetään, minkä tyyppiset toimet aktivoivat maahanmuuttajataustaisia parhaiten mukaan. Liikuntatapahtumien järjestäminen ei ole rahoitusohjelman ja tämän hankkeen pääasiallinen tarkoitus. Hankkeen budjetti on 400 000 euroa, josta suomalaisten hankekumppaneiden osuus on noin neljäsosa. Hankerahat on käytetty juuri siihen, mihin ne on myönnetty.

YIB in Sport -hankkeessa rakennetaan maahanmuuttajataustaisille myös kouluttautumispolkuja ja työllistymisväyliä hakeutua eri ammatteihin, liikunnan tarjoamien keinojen avulla. Tästä syystä hankkeessa on mukana myös Helsinki Business College, jonka opiskelijoista jo nyt on yli 30 % maahanmuuttajataustaisia. Vantaan liikuntapalvelut tarjoaa väyliä tavoittaa maahanmuuttajataustaisia nuoria hakeutumaan koulutusmahdollisuuksien pariin.

Kaksivuotinen hanke etenee hyvin suunnitelman mukaan ja olemme lähestymässä hankkeen puoliväliä. Hankkeen tuotoksia tulevat olemaan muun muassa tutkimustyö, yhteistyömallin rakentaminen, käytännön liikuntaryhmät, vertaisohjaajakoulutuksen järjestäminen, yhteistyökumppaneiden kouluttaminen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten harjoittelu-, opiskelu- ja työmahdollisuuksien edistäminen liikunnan parissa ja liikunnan keinoin.

Maahanmuuttajataustaisten liikuntaharrastusten edistämiseksi on Vantaalla järjestetty toimintaa jo kohta 10 vuotta erittäin menestyksekkäästi. Työtä on tehty myös erilaisten hankkeiden avulla, esimerkiksi Sporttia kaikille -hankkeessa, jonka johdosta Vantaalle on syntynyt lähes 150 säännöllistä liikuntaryhmää, jotka aktivoivat edelleen maahanmuuttajia liikunnan pariin. Toimintaan osallistuu säännöllisesti viikoittain yli 2 000 maahanmuuttajataustaista lasta, nuorta ja aikuista. Hankkeen kautta Vantaalle on onnistuttu kouluttamaan myös muslimitaustaisia uinninopettajia, joka merkittävästi madaltaa muslimitaustaisten lasten hakeutumista liikunnan pariin.

Olemme sitoutuneita hankkeeseen ja väki tekee työtään isolla sydämellä jatkossakin. Liikunnan avulla tuodaan erilaisia ihmisiä yhteen, ja saadaan kaikille lisää onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

Veli-Matti Kallislahti
liikuntajohtaja
Vantaan kaupunki

Julkaistu: 19.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter