Asiakasmaksut esillä sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.1.2020

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää kokouksessaan 20.1.2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista. Palvelusta voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Asiakasmaksuissa sovelletaan asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) . Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää maksujen suuruudesta lain antamissa puitteissa.

Lainsäädäntöön perustuvat 1.1.2020 tehdyt muutokset:

Lakisääteiset indeksitarkistukset 1.1.2020
- Laitoshoidossa olevan asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on nostettu 110 euroon kuukaudessa, jolloin kotihoidon tulorajoja on korotettu asetuksen muutoksen mukaisesti.

Toimeentulotuen perusosaan sidottujen käyttövarojen ja tulorajojen erilliskorotukset 1.1.2020
- Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon vähimmäiskäyttövara on nostettu 256,13 euroon kuukaudessa toimeentulotuen perusosan muutoksen mukaisesti.
- Lastensuojelun sijaishuollon maksujen tulorajat on nostettu toimeentulotuen perusosan muutoksen mukaisesti.

Lautakunnalle esitettävät asiakasmaksuihin liittyvät muutokset:

Terveyspalvelujen asiakasmaksuhinnastoon esitetään lisättäväksi maksu videovastaanotoista.
Lääkärin videovastaanoton maksuksi esitetään 16,40 euroa ja fysioterapian vastaanoton maksuksi 9,00 euroa. Ehdotetut maksut ovat samat kuin lääkärin ja fysioterapeutin vastaanotosta perittävät maksut.

Lisäksi esitetään, että polikliinisen päihdehuollon maksuttomuus mainitaan maksuttomien sosiaalihuollon palvelujen lisäksi maksuttomien terveydenhuollon palvelujen kohdalla selvyyden vuoksi. Samalla esitetään lisättäväksi myös maininta päihdekuntoutujien C-hepatiittihoidon maksuttomuudesta.
Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksuhinnastoon esitetään muutosta työ- ja päivätoiminnan kuljetuksen maksuun. Kuljetuksen hinnaksi on nykyisin asiakasmaksuhinnastossa ilmoitettu julkisen liikenteen maksu. Kuljetukselle esitetään kiinteää hintaa 3,00 euroa/suunta riippumatta julkisen liikenteen maksuvyöhykkeestä.

Uudet jäsenet sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon


Kaupunginvaltuusto myönsi 16.12.2019 eron Saba Ayubille sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä lautakunnan jaoston tehtävästä ja valitsi
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi Sirkka Laaksosen ja varajäseneksi Kirsi Suvensalmen.
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäseneksi Eeva Pitkäsen ja varajäseneksi Kirsi Suvensalmen jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2017 – 2021.

Esitys: merkitään tiedoksi.

Tutustu 20.1.2020 kokouksen esityslistaan ja sen liiteaineistoihin

Julkaistu: 17.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter