Vantaalaiset ovat tyytyväisiä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Vantaalaiset ovat pääosin erittäin tyytyväisiä saamiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja niiden laatuun. Palveluja käyttäneille suunnatussa asiakastyytyväisyyskyselyssä yleisarvosanaksi annettiin 9-.

Kritiikkiä nousi palveluihin pääsemisen hitaudesta, mutta kun palvelun piiriin päästiin, oltiin niihin varsin tyytyväisiä. Vastaajat kokivat saaneensa asiantuntevaa ja asiallista palvelua. Asioidessaan he kokivat saaneensa riittävästi tietoa ja neuvontaa. He myös kokivat, että palvelu on parantanut elämäntilannetta.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluissa toteutettiin asiakaskysely aikavälillä 23.9.-11.10.2019. Palautetta kerättiin sekä sähköisellä että paperisella vastauslomakkeella. Kyselyn toteutti ulkopuolinen toimija MDI. Vastauksia saatiin 3006 henkilöltä, jolta olivat asioineet eri palveluissa.

Verrattuna aiempaan kyselyyn on asiakastyytyväisyys hieman heikentynyt perhepalveluja lukuun ottamatta, mutta ero vuoden 2017 kyselyyn ei ole merkittävä. Tänä vuonna asiakkaiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo on 8,77, kun vuonna 2017 keskiarvo oli 8,84.

Yleisarvosana 9- (yht. 8,77)
• 8,91 perhepalvelut
• 9,25 suun terveydenhuollon liikelaitos
• 8,86 terveyspalvelut
• 8,49 vanhus- ja vammaispalvelut

Vastaajista
• 92 % kokee saaneensa asiallista kohtelua
• 89 % kokee saaneensa asiantuntevaa palvelua
• 85 % kokee saaneensa riittävästi tietoa ja neuvontaa
• 81 % kokee, että palvelu on parantanut elämäntilannetta

Asiakkaat olivat tyytyväisiä suun terveydenhuollon palveluihin. Kaikkien hammashoitoloiden arviot olivat yli 9, mikä kertoo palvelujen tasaisesta ja hyvästä laadusta.

Hyvää palautetta saivat neuvolat (9,22) ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto (9,20). Terveysasemista tyytyväisimpiä oltiin Martinlaakson terveysasemaan. Asiakkaat olivat tyytyväisiä suun terveydenhuollon palveluihin. Kaikkien hammashoitoloiden saamat arviot olivat yli 9, mikä kertoo palvelujen tasaisen hyvästä laadusta. Sen sijaan vastaajat antoivat kriittistä palautetta palveluun pääsyn hitaudesta terveysasemien ja hammashoitoloiden palveluissa.

Vantaan sairaalaan ja erityisesti geriatriseen poliklinikkaan (9,1) oltiin tyytyväisiä. Samoin vanhusten päivätoimintaan (8,90). Vammaispalveluissa oltiin tyytyväisimpiä asumispalveluihin (8,80).

Perhepalvelujen asiakkaat olivat aikaisempaa tyytyväisempiä saamaansa palveluun. 78 prosenttia vastaajista koki, että palveluihin pääsee riittävän nopeasti ja 81 prosenttia vastaajista ilmoitti, että palvelu on parantanut heidän elämänlaatuaan. Esimerkiksi lastensuojelun asiakkaiden tyytyväisyys oli parantunut ja oli tässä mittauksessa 8,65 (v. 2017 keskiarvo oli 8,43). Erinomaiset tulokset sai perhepalveluissa palvelutarpeen arviointiin keskittyvä uusien asiakkaiden yksikkö, joka neuvoo ja ohjaa asiakkaita heidän tilanteeseensa sopivien palvelujen ääreen (9,47).

- Vaikka palveluja käyttäneet asiakkaat olivatkin varsin tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, toi kysely esille myös kehittämiskohteita. Osassa palveluista palvelujen piiriin pääsy koettiin hitaaksi ja vaikeaksi, kertoo vs apulaiskaupunginjohtaja Anna Cantell-Forsbom. - Kehittämiskohteet on huomioitu ensi vuoden käyttösuunnitelmissa. Muun muassa yhteydensaantia terveysasemien puhelinpalveluun ollaan parantamassa ja sähköisiä yhteydenottokanavia kehitetään edelleen. Lisäksi kuntalaisia halutaan kuulla ja osallistaa enemmän palvelujen suunnitteluun.

Tutustu tarkemmin asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin

Julkaistu: 20.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter