Opetuslautakunta uudisti kymppiluokan opiskelijaksi ottamisen perusteet

Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 20.1. uudistaa perusopetuksen lisäopetukseen opiskelijaksi ottamisen perusteita ja hyväksyi, että perusopetusasetuksen lisäksi Vantaalla kriteereinä ovat hakijan vantaalaisuus ja hakijalla on tavoitteena lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen.

Hakukriteerit täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen hakutoiveiden järjestyksen mukaan siten, että etusijalla ovat ensimmäisenä hakutoiveenaan Vantaan perusopetuksen lisäopetukseen hakeneet. Tämän jälkeen hakukriteerit täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.

Kymppiluokan opetukselle varataan vuosittain 70 opiskelijapaikkaa, joista Tikkurilan lukion yhteydessä olevan perusopetuksen lisäopetuksen ryhmässä on 22 aloituspaikkaa, Vaskivuoren lukion yhteydessä olevassa ryhmässä 24 aloituspaikkaa ja Lumon lukion yhteydessä olevassa 24 aloituspaikkaa. Mikäli hakukriteerit täyttäviä hakijoita on huomattavasti enemmän kuin aloituspaikkoja, voidaan toisen asteen koulutuksen palvelualueella perustaa uusi kymppiluokan ryhmä (asia 14).

Vantaalla kymppiluokka on ensisijaisesti tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneet jatkossa lukiokoulutuksesta.

Kilterin koulun tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi osaltaan Kilterin koulun korjaustöiden tarveselvityksen.

Myyrmäessä vuonna 1988 valmistuneen Kilterin koulun perusparannuskorjauksessa otetaan huomioon koulun yhteiskäytön tuomat muutostarpeet. Tarkoituksena on, että tiloja suunnitellaan siten, että ne ovat monipuolisesti käytettävissä perusopetuksen ja vapaa-ajan toimintaan sekä kuntalaisten käyttöön.

Kilterin koulun tarveselvitys-hankesuunnitelmassa esitettyihin korjauksiin sisältyy tilojen tekninen kunnostus sekä kalustemuutoksia ja tilamuutoksia liittyen koulun ja vapaa-ajan tarpeisiin uuden oppimisympäristön tavoitteet ja rakennusten suojelu huomioiden. Hankkeen kustannuksista merkittävimmän osan aiheuttaa rakenteelliset korjaukset ja LVIS-tekniikan uusimisen kustannukset.

Kilterin koulun tarveselvitys-hankesuunnitelman kustannuslaskelma on 14,28 milj. euroa (alv 0%). Optiot ovat auditoriotilan uusi katsomo (220.000 eur, alv 0%) ja pihaparannukset (380.000 eur, alv 0%) (asia 8).

Suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.8.2020 alkaen

Opetuslautakunta hyväksyi, että perusopetuksen nykyisen kolmen alueellisen palveluyksikön lisäksi perustetaan neljäs palveluyksikkö 1.8.2020 alkaen.
Neljä oppilaaksiottoaluetta ovat: Myyrmäen oppilaaksiottoalue, Kivistö-Aviapoliksen oppilaaksiottoalue, Korso-Koivukylän oppilaaksiottoalue ja Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalue (asia 16).

Nykyisen läntisen oppilaaksiottoalueen pitkäkestoisen ja jatkuvan oppilasmäärän kasvun vuoksi on tarve jakaa alue kahteen osaan. Nykyinen läntinen alue jaetaan kaupungin suuraluejaon mukaisesti siten, että Myyrmäen suuralueen mukainen oppilaaksiottoalue on nimeltään Myyrmäen oppilaaksiottoalue ja Kivistö-Aviapolis -suuralueen mukainen oppilaaksiottoalue on nimeltään Kivistö-Aviapoliksen oppilaaksiottoalue. Nykyisen koillisen oppilaaksiottoalueen nimi muuttuu Korso-Koivukylän oppilaaksiottoalueeksi ja nykyisen itäisen oppilaaksiottoalueen nimi Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalueeksi.

Alueen oppilaisiin muutos ei vaikuta merkittävästi.

Lautakunnan muita päätöksiä:

  • Hyväksyttiin kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2020 (asia 9)
  • Hyväksyttiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen (asia 10)
  • Päätettiin perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustuksista vuonna 2020 (asia 11)
  • Päätettiin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteiksi lukiolaissa määritettyjen lisäksi, että hakija on vantaalainen, suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 6,5 tai hakijalla on muualla suoritettu perusopetusta vastaava oppimäärä ja hakija on opiskellut suomea aiemmin vähintään vuoden ohjatusti tai kotikielenä on ollut suomi (asia 15)
  • Hyväksyttiin suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuodeksi 2020 – 2021 (asia 17)
  • Päätettiin perustaa kaksi opinto-ohjaajan virkaa Vantaan ammattiopisto Variaan, asia 13, sekä päiväkodin johtajan virka (asia 18).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 20.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter