Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiakasmaksuista

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.1.2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut. Maksuissa sovelletaan asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992).

Lautakunnan hyväksymät muutokset

  • Lisätään terveyspalvelujen asiakasmaksuhinnastoon maksu videovastaanotoista.
  • Lääkärin videovastaanoton maksuksi tulee 16,40 euroa ja fysioterapian vastaanoton maksuksi 9,00 euroa. Maksut ovat samat kuin lääkärin ja fysioterapeutin vastaanotosta perittävät maksut.
  • Polikliinisen päihdehuollon maksuttomuus mainitaan jatkossa maksuttomien sosiaalihuollon palvelujen lisäksi maksuttomien terveydenhuollon palvelujen kohdalla selvyyden vuoksi. Samalla lisätään maininta päihdekuntoutujien C-hepatiittihoidon maksuttomuudesta.
  • Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksuhinnastoon tulee työ- ja päivätoiminnan kuljetukselle kiinteä hinta 3,00 euroa/suunta riippumatta julkisen liikenteen maksuvyöhykkeestä.

Vantaan sairaalan ja Peijaksen kampuksen kehittämissuunnitelma

Lautakunnalle esiteltiin Vantaan sairaalan kehittämistä vuosina 2020-2021 sekä Peijaksen kampuksen kehittämissuunnitelmaa. Tarkoituksena on luoda Tulevaisuuden sotekeskuksen mukaisia toimintatapoja, joissa yhdistyvät perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnat. Edellä mainittujen yksiköiden toiminnallinen yhteistyö mahdollistaa myös paremman asiakas- ja potilasohjauksen.

Kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen esityslistaan ja sen liiteaineistoihinJulkaistu: 20.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter