Vantaan sairaalassa halutaan panostaa lääkärityöhön

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.1.2020 viiden määräaikaisen erikoistuvan lääkärin viran perustaminen vanhus- ja vammaispalveluihin 1.2.2020-31.1.2021 väliselle ajalle.

Uusilla määräaikaisilla erikoistumisviroilla varmistetaan se, että erikoistuvilla lääkäreillä on enemmän resursseja keskittyä oman osaamisen kehittämiseen. Samalla tavoitteena on kehittää erikoistuvien lääkäreiden koulutuskokonaisuutta ja vähentää ostolääkärien käyttöä.

Erikoislääkäriosaamisen kehittäminen tärkeää

Vantaan sairaalalla on koulutusoikeudet geriatriaan ja palliatiiviseen erikoispätevyyteen. Erikoislääkärikoulutus on uudistumassa osaamisperusteiseksi, jolloin koulutuspaikan vaatimustaso on ohjauksen ja tuen osalta noussut.

Uusien erikoislääkärivirkojen myötä sairaalassa voidaan panostaa erikoislääkäreiden tukeen ja ohjaamisen nykyistä paremmin.

Vantaan sairaalassa halutaan kehittää sujuvia ja vaikuttavia hoito- ja kuntoutusprosesseja kuluvan kahden vuoden aikana, jossa lääkäreillä on keskeinen rooli. Uudistus antaa mahdollisuuksia ja resursseja myös moniammatillisen työn kehittämiseen Vantaan sairaalassa.

Julkaistu: 22.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter