Kaupunginhallitus otti päätettäväkseen kaavoituksen painopistealueet 2020

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsittelyynsä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 14.1§.2020, joka koskee kaavoituksen painopistealueita vuonna 2020. Kaavoituskatsaus on tarkoitus julkaista kaupungin asukaslehdessä maaliskuussa.

Esitettä painopistealueet liittyvät muun muassa yleiskaavaan, ratikkaan ja keskustojen kehittämiseen. Yleiskaavan valmistelu jatkuu saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelty ehdotus on tarkoitus saada nähtäville ja lausunnoille kevään aikana ja hyväksyä loppuvuodesta 2020. Vantaan ratikka löytyy linjauksena jo voimassa olevasta yleiskaavasta ja siihen liittyviä kaavarunkoja laaditaan tänä vuonna.

Vantaan keskustoista halutaan monipuolisia paikkoja asumiselle, palveluille ja työlle. Keskustoihin tavoitellaan kaupunkimaista, tiivistä ja viihtyisää lähiympäristöä, joka kannustaa liikkumaan kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Uutta asumista Vantaalle toteutetaan etenkin asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Työpaikka-alueiden osalta ajankohtaiset kaavoituskohteet painottuvat Aviapoliksen alueelle, Jokiniemeen ja radan varteen Tikkurilassa. Työn alla on useita laajempia aluekokonaisuuksia, kuten Tikkurilan kaavarungon päivitys, Aviapoliksen teemat sekä Kivistön keskustan kaavarunko. Suunnitelmilla ohjataan kaupungistumista, kaupunkirakenteen tiivistymistä ja palveluiden sijoittumista.

Verkossa kaavoitusta voi seurata osoitteessa www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat ja www.vantaa.fi/yleiskaava2020. Ratikan vaiheet löytyvät osoitteesta https://www.vantaa.fi/ratikka.

Vuoden 2019 aikana kaavoituksen painopiste oli vahvasti asumisessa, noin 197 000 kerrosneliötä 287 000 kerrosneliön asumisen kaavoituksesta oli uutta. Tästä 80 prosenttia on keskusta-asumista.

Uimaan Vaaralaan

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Vaaralanlampien kaavamuutoksen, joka mahdollistaa uimapaikan ja siihen liittyvän rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Alue rajautuu lännessä Helsingin kaupungin rajaan ja idässä virkistysalueisiin ja Fazerin tehtaisiin. Vaaralan ja Jakomäen lampien kehittämisestä lähialueen asukkaiden virkistysalueeksi ja viralliseksi uimapaikaksi on tehty valtuustoaloite sekä Vantaalla että Helsingissä. Lampien aluetta on tarkoitus kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Julkaistu: 27.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter