Yhteiset arvot näkyviksi kouluarjessa – Vierumäen koulu puuttuu arvokasvatuksella ei-toivottuun käytökseen

”Käyttäytyminen on taito, mikä pitää opetella”, rehtori Jukka Ihalainen toteaa.

Ideana on opetella yhdessä, kuinka hankalia tilanteita voidaan ennakoida ja käsitellä entistä paremmin. Sen sijaan ei-toivotun käytöksen seuraamukset tai rangaistukset eivät ole keskiössä.

Vierumäen koululla nousi keväällä 2019 työyhteisössä keskusteluun, onko opettajilla yhtenäinen tapa puuttua oppilaiden ei-toivottuun käytökseen. Koulu kävi läpi Vantaan kaupunkitasoisen ohjeistuksen, kuinka erityistilanteissa toimitaan. Ohjetta läpi käymällä ja koulun kohtaamia erityistilanteita avaamalla opettajat loivat yhdessä omannäköisen mallin, kuinka erityistilanteissa toimitaan ja kuinka lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja tuetaan.

Vierumäellä erityistilanteiden tuen opas tarjoaa kolme polkua, kuinka ei-toivuttuun käytökseen voidaan puuttua.

– Pedagogisella polulla ohjataan, miten tilanteita ennakoidaan, miten niihin puututaan ja helpotetaan oppilaan ja luokan arkea. Kaksi muuta polkua ovat oppilashuollollinen polku ja kurinpito. Emme keskity pelkästään rangaistukseen ja seuraamuksiin, vaan pedagoginen ja oppilashuollollinen polku ovat paljon tärkeämmät, rehtori Jukka Ihalainen sanoo.

Vantaan kaupungin väkivallan ja uhkatilanteiden vastainen #Ollaanihmisiksi-kampanja näkyi Vierumäen koulussa arvokasvatuksena. Teemaa avattiin niin oppilaille kuin vanhemmille vanhempainilloissa.

– Kävimme läpi, miten pidämme huolta yhteisestä koulusta. Mitä tarkoittaa, että ruokala pidetään siistinä. Miten käyttäydytään salitilaisuuksissa ja käytävillä, Jukka Ihalainen kertoo esimerkkejä.

Arvot näkyviksi kouluarjessa

Vantaan arvoja, vastuullisuutta, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta, on harjoiteltu. Koulussa on avattu mitä nämä arvot tarkoittavat ja millaisia taitoja ne vaativat.

– Käyttäytyminen on taito, mitä pitää opetella, rehtori toteaa. Joka kuukausi Vierumäellä on pyritty pitämään arvoon liittyvä tapahtuma salissa ja kuukauden arvoa pidetään luokassa esillä ja taitoja harjoitellaan arjessa aktiivisesti. Myös vanhemmat ovat päässeet syventymään arvomaailmaan ja laatineet itselleen omat toimintaohjeet arvojen mukaiseen toimintaan.

Tavoitteena on, että arvot tiedetään ja ne ovat esillä.

– Jos huonoa käytöstä ilmenee, voimme arvotaulukon kautta katsoa yhdessä oppilaan kanssa, mitä taitoja tarvitaan arvojen mukaiseen toimintaan ja alkaa tavoitteellisesti harjoituttamaan kyseisiä taitoja. Nyt meillä on iso sateenarvo, jonka alla tehdään paljon työtä. Arvomatriisin alle linkittyy moni asia.

Seuraavaksi Vierumäen koulun suunnitelmissa on visualisoida arvot yhteistyössä oppilaiden ja ammattikuvittajan kanssa. Arvoista teetettiin jo tarra, jota jaettiin adventtikahvilla.

#Ollaanihmisiksi-kampanja

Vantaalla on kirkas päämäärä: olemme Suomen turvallisin kunta tehdä töitä. Syksyllä 2019 näkyvästi esillä ollut #Ollaanihmisiksi-kampanja kiinnitti huomiota asiakaspalvelutyötä tekevien kohtaamiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Kampanjamme sai myös kunniamaininnan kuntatyön kehittämiskilpailu Kuntekossa Vuoden viestintäteko -sarjassa. Tutustu tarkemmin kampanjan sivulla.

***

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 19.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter