Backaksen kartanoalueen kaava kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 24. helmikuuta Backaksen kartanoalueen asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Alue sijaitsee Pakkalan ja Ylästön kaupunginosissa.

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Uudenmaan ympäristökeskus on määrännyt Backaksen kartanon rakennusryhmän ja aluekokonaisuuden suojeltavaksi. Suojeltavia rakennuksia ovat muun muassa kartanon päärakennus sekä tilanhoitajan ja puutarhan asuinrakennukset. Kullekin suojeltavalle rakennukselle annetaan yksityiskohtaiset asemakaavamääräykset.

Uudisrakentaminen sijoitetaan siten, että sillä voidaan tukea vanhojen rakennusten uudiskäyttöä. ”Narikan” ja pajan väliin osoitetaan uudisasuinrakennuksen paikka, koska näillä kohdin on ollut rakennuksia. Liikkumisen reittejä selkiytetään. Tutustu aiheeseen tarkemmin esityslistalta.

Kokouksen muita aiheita

  • Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2019
  • Valtuustoaloitteet vuodelta 2019
  • Vantaan ratikan CEF-rahoitushakemus

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 20.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter