Vantaan kanta Uudenmaan sote-aluejakoon

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnon Uudenmaan sote-erillisratkaisusta. Ehdotus ei sisällä esitystä itsehallintoalueiden organisoinnista, rahoituksesta tai suhteesta valtioon ja kuntiin. Vantaa toivoi, että kuntapohjaista ratkaisua oltaisiin aidosti ja perusteellisesti selvitetty yhtenä vaihtoehtona. Siinä olisi pystytty paremmin varmistamaan ja turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integrointi muihin palveluihin ja hyödyntämään jo olemassa olevia paikallisen demokratian rakenteita.

Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty eikä ole tiedossa, mitkä ovat sen vaikutukset itsehallintoalueiden taloudelle, alueen kuntien taloudelle tai veronmaksajille. Uudenmaan erityispiirteenä on voimakas väestönkasvu, nopea kansainvälistyminen sekä kansallisestikin merkittävä taloudellinen toimeliaisuus. Vantaan kaupungin kasvuvauhti on kova. Kasvu tuo mukanaan kovaa painetta kaupungin investointitasoon. On erittäin tärkeää, että uudistuksessa tunnustetaan kasvavien kaupunkien rooli ja turvataan kaupunkien edellytykset vastata palvelutarpeen kasvuun.

Vantaan ja Kerava tekevät jo nyt yhteistyötä ja käyttöön on tulossa yhteinen potilastietojärjestelmä Apotti. Lukuisia uudistuksen toteutumisen kannalta keskeisiä asioita on kuitenkin auki ja arvioimatta.

Suomirata vahvistaa koko Suomen kilpailukykyä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan osallistumisen perustettavaan Suomi-Rata Oy hankeyhtiöön enintään 12 miljoonalla eurolla. Hankeyhtiön tehtävänä olisi Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti ja edellytysten luominen nopealle junayhteydelle kaupunkien välillä.

Saavutettavuus on Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta keskeistä. Matkustajille Suomi-rata tarkoittaa tiheämpiä lähi- ja kaukoliikenteen vuoroja sekä sujuvampaa liikkumista raiteilla ja nopeuttaa matkaa lentoasemalle. Ratayhteys edistää laajemman työssäkäyntialueen muodostumista, parantaa työvoiman ja muiden resurssien liikkuvuutta sekä on yritysten kansainvälisen saavutettavuuden kannalta tärkeä.

Vantaa katsoo, että mahdollisimman monen tahon tulisi olla hankeyhtiön osakkaana. Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5,5 – 6 miljardia euroa ja hankeyhtiön suunnitteluvaiheen pääomitustarpeeksi 150 miljoonaa euroa.

Valtuusto äänesti asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi sekä esityksen hylkäämisestä. Kumpikaan äänestys ei tuottanut muutosta, joten kaupunginhallituksen esitys tuli hyväksyttyä.

Tutustu hankkeeseen www.suomirata.fi

Valtuuston reilun kolmen tunnin keskustelu Suomiradan rahoituksesta julkaistaan tallenteena www.vantaakanava.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat asemakaavamuutokset

Hiekkaharju, Vanha Sahatie kaavamuutos mahdollistaa kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentamisen. Pursupuiston sijainti muuttuu alueen länsireunaan. Uusia asukkaita tulee noin 70. Kaava-alue sijaitsee Hiekkaharjun ja Tikkurilan asemien läheisyydessä.

Myyrmäki, Louhela 2 kaava tuo alueelle kaksi uutta kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa, liike- ja toimistotilaa sekä talous ja huoltorakennuksen. Uusia asuntoja tulee 195 kappaletta.

Julkaistu: 24.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter