Painotettu opetus kiinnostaa vantaalaisia

Ensi syksynä koulutien aloittaa noin 2700 vantaalaista. Vantaalaiskouluissa on tarjolla myös painotettua opetusta. Vuosiluokat 1‒6 voi opiskella myös englannin kielellä, ruotsin kielikylvyssä tai montessoriopetuksessa. Musiikkiluokille taas haetaan 3. luokalle.

Perusopetuksen voi käydä englannin kielellä Kaivokselan koulussa, Rekolanmäen koulussa ja Vantaan kansainvälisessä koulussa. Ensi syksyksi englanninkieliseen opetukseen on saapunut kaikkiin kolmeen kouluun yhteensä 182 hakemusta ensimmäiselle luokalle. Monet hakijoista ovat lähettäneet hakemuksen useampaan englanninkielistä opetusta tarjoavaan kouluun. Englanninkielisen opetuksen ulkopuolelle jää yhteensä tämänhetkisen arvion mukaan noin 40 oppilasta. Lisäksi elokuussa valitaan englanninkieliseen opetukseen vielä muutama oppilas.

Uomarinteen ja Viertolan kouluissa annetaan kielikylpyopetusta ruotsin kielellä 1.–6.-luokkalaisille. Ensimmäisellä luokalla kaikki opetus on ruotsinkielistä, ja oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan ensin ruotsin kielellä. Oppilaat voivat kuitenkin käyttää omaa äidinkieltään, kunnes heillä on riittävä ruotsin kielen valmius.

Ensimmäiselle luokalla ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen on hakenut ensi syksyksi Viertolan kouluun 37 oppilasta ja Uomarinteen kouluun 21 oppilasta. Aloituspaikkoja ruotsinkielisessä kielikylvyssä on molemmissa kouluissa 25 oppilaalle. Opetuslautakunta käsittelee ruotsin kielikylpyopetuksen oppilaaksi ottamisen perusteita 25.2. kokouksessaan.

Montessoriopetuksessa voi Vantaalla opiskella Kuusikon koulussa. Montessoriluokkien opetusmenetelmä perustuu italialaisen lääkärin Maria Montessorin kehittämään pedagogiikkaan. Lasta ohjataan hänen yksilöllisten edellytystensä mukaan itsenäiseen työhön ja hän oppii jo varhain ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Ensimmäisen luokan aloittaa montessoriopetuksessa ensi syksynä 11 oppilasta.

Musiikkiluokkia on useissa kouluissa eri puolilla Vantaata. Musiikkiluokkaopetus alkaa kolmannelta luokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Opetussisältöjä ovat muun muassa laulu, musiikkitietous, soitto ja tutustuminen musiikin rakenteisiin. Musiikkiluokille otetaan oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita musiikista ja joilla on edellytykset musiikin opiskeluun. Syksyksi 2020 Vantaan musiikkiluokille haki 220 oppilasta kolmannelle luokalle. Musiikkiluokille hakeneista aloittaa keskimäärin noin 70 prosenttia hakijoista.

Painotettuun opetukseen otetaan uusia oppilaita myös 7. vuosiluokalta alkaen, jos ryhmissä on tilaa.

Julkaistu: 25.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter