Heli sai jatkokoulutuksesta uusia ammatillisia eväitä psykoterapeutin työhön

Heli Pellonpoika sai nuorisopsykoterapiopintoihinsa omaehtoisen koulutuksen tukea: "Koulutus on tarjonnut paljon eväitä arkityöhöni".

Omaehtoinen koulutus mahdollistaa Vantaan työntekijöille oman ammattitaidon kasvua, virikkeitä työssä jaksamiseen ja intoa jatkaa asioihin perehtymistä yhä edelleen.

Vantaa jakoi vuonna 2019 omaehtoisen koulutuksen tukea 85 henkilölle. Yksi tukea saaneista oli psykoterapeutti Heli Pellonpoika. Millaiseen opiskeluun Heli sai tukea?

– Olen taustakoulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti, mutta aiempi psykoterapeuttikoulutukseni oli suunnattu aikuisikäisten psykoterapiaan. Koin, että työssäni Vantaan kaupungilla Nuortenkeskus Nupissa voisin hyötyä nimenomaan nuoruusiän psyykkisen kehityksen ja nuorisopsykoterapiaan liittyvien erityiskysymysten paremmasta tuntemuksesta. Siksi päädyin hakeutumaan Helsingin yliopiston ja Nuorisopsykoterapiasäätiön nuorisopsykoterapian jatkokoulutukseen. Lisäarvona tähän koulutukseen hakeutumisessa oli sen valmistaminen psykoterapiatutkimukseen, kouluttamiseen ja työnohjauksen tekoon.

Koulutus on tarjonnut paljon eväitä Helin työhön nuorten parissa. Ymmärrys nuoruusiän psyykkisistä kehitystehtävistä on syventänyt näkökulmaa muun muassa murrosiän merkityksellisyydestä.

– Psykoterapiakoulutuksessa keskitytään paljon myös sen pohtimiseen, minkälaiseksi vuorovaikutussuhde työntekijän ja asiakkaan välillä muotoutuu. Koen tämän vaikuttaneen suuresti siihen, miten asetun asiakkaiden kanssa oloon.

Psykoterapian jatkokoulutus on teoriaosuuksiltaan 2,5 vuoden ajalle sijoittuva. Koulutus pitää sisällään myös koulutuspsykoterapioiden toteuttamista ja omia työnohjauksia, ja nämä voivat usein viedä pidempäänkin kuin teoriaopinnoille varatun ajan. Opintoja voi kuitenkin suorittaa työn ohessa.

Motivaatio kehittymiseen lähtee itsestä

Vaikka esimies voi tukea koulutusmyönteisyydessä ja kouluttautumisen mahdollistumisessa, niin viime kädessä motivaatio oman ammatillisuuden kehittämiseen lähtee työntekijästä itsestään. Perustehtäväänsä toteuttava työntekijä on se, joka kohtaa asiakkaansa ja jonka vastuulla on siten tämän kohtaamisen ammatillisuuden vaaliminen eli oman ammatillisuuden ylläpito ja kehittäminen.

– Koulutus on tarjonnut oman ammattitaidon kasvua, virikkeitä työssä jaksamiseen ja intoa myös jatkaa asioihin perehtymistä yhä edelleen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden oman asiantuntijuuden syventämiseen, mutta sen myötä on myös mahdollisuus nähdä se, miten ihmisten kanssa tehtävässä vuorovaikutustyössä on hyvä säilyttää nöyrä asenne oman tietonsa rajoihin. Vantaan tarjoama omaehtoisen koulutuksen taloudellinen tuki on ollut merkittävä apu koulutuksen kustannuksissa.

***

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.

Julkaistu: 26.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter