Välfungerande samarbete på nationell och lokal nivå i arbetet med att bekämpa coronaviruset


Smittor som orsakas av coronaviruset förebyggs precis som vid andra luftvägsinfektioner. De bästa sätten att förebygga viruset är en god handhygien och att snyta sig och hosta på rätt sätt. Tvätta dina händer med vatten och tvål i minst 20 sekunder när du kommer in efter att ha varit ute, innan du lagar mat och äter, efter wc-besök och efter att du snutit dig, hostat eller nyst. Undvik att röra vid ansiktet i onödan. Hosta eller nys i en engångsnäsduk som du genast kastar i soporna. Om du inte har en näsduk ska du hosta eller nysa i armvecket. Lär också gärna barnen denna goda praxis.

”Tills vidare är läget i Vanda stabilt. Inget fall av corona har ännu konstaterats i staden. För närvarande är sex personer som utsatts för viruset i hemkarantän”, berättar Kirsi Valtonen, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid hälsovårdsservicen i Vanda.

I Finland gör man ett gott arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar på nationell och lokal nivå. THL, HUS och kommunerna i huvudstadsregionen följer tillsammans läget och dimensionerar åtgärderna på det sätt som coronasituationen kräver.

Enligt Kirsi Valtonen börjar coronaviruset allt mer påminna om den vanliga säsonginfluensan som kan vara farlig för äldre personer och personer med primärsjukdomar. Få barn har insjuknat och smittats avcoronaviruset och barnens symtom har varit lindriga.

Vandaborna kan ringa följande telefonnummer om de misstänker coronavirus:

  • hälsostationernas telefonservice 09 839 50 000 vardagar kl. 8–16 och
  • hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117.

Inom kort går det också att skicka e-post om coronaviruset. ”Vi försöker så fort som möjligt få e-posten att fungera under adressen korona@vantaa.fi, säger Kirsi Valtonen, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Här finns Vanda stads aktuella anvisningar om du misstänker coronavirus

På webben finns bra anvisningar om hur man ska tvätta händerna:
Hur tvättar jag händerna och hostar på rätt sätt (THL)

På THL:s webbsidor finns bra basinformation om corona och förebyggandet av viruset.
Vanliga frågor om coronaviruset (THL)
Närmare information om coronaviruset finns på THL:s webbsidor

Julkaistu: 3.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter