Teknisen lautakunnan käsittelyssä Elmon uimahallihanke ja Lauhatien päiväkodin suunnitelma

Tekninen lautakunta kokoontuu 18.3. Kokouksen asialistalla on muun muassa Elmon uimahallin tarveselvitys ja Lauhatien päiväkodin tarveselvitys ja hankesuunnitelma.

Uutta uimahallia suunnitellaan Vantaalla Elmon urheilupuistoon, sillä Korson koulun yhteydessä oleva uimahalli poistuu käytöstä. Elmon uimahallin kävijämääräennuste on 300 000 - 350 000 kävijää vuodessa, keskimäärin noin 1 000 kävijää päivässä, mikä on tilojen mitoituksen lähtökohta. Lautakunnalle esitetään, että tarveselvitys etenisi kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Asiaa käsittelee myös vapaa-ajan lautakunta, jonka ennakkotiedotteessa lisää aiheesta.

Lauhatien päiväkoti vastaa kasvavan Tikkurilan tarpeisiin

Päiväkoti rakennetaan Viertolan kaupunginosaan, osoitteeseen Lauhatie 19. Uudessa päiväkodissa on tilat 256 lapselle. Päiväkotiin tulee myös yhteistiloja, jotka mahdollistavat iltakäytön. Päiväkodin piha-alue on iltaisin alueen asukkaiden käytettävissä.

Rakennuspaikalta puretaan Kurjenpolven päiväkoti. Päiväkodin rakentaminen edellyttää kaavamuutokseen mukaisen tonttien yhdistämisestä ja rakennusoikeuden nostamista. Kaavamuutos on käynnistetty ja sen ennustettu voimaantuloaika on elokuussa 2020.

Päiväkodin arvioidaan kustantavan 9,47 miljoonaa euroa.

Lisäksi esityslistalla mm.:

- Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2019 (asia 5)
- Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2019 valmistuneet merkittävät investointihankkeet (asia 6)
- Kuusijärvellä tarjottavien palveluiden hinnoitteluperusteiden hyväksyminen (asia 10)
- Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan lausunto tekniselle lautakunnalle (asia 11)
- Koivukylänväylän kevyen liikenteen väylän urakkatarjouksen hyväksyminen (asia 13)
- Päällystystöiden hankinta vuonna 2020 (asia 14)
- Laurintien liityntäpysäköintialuetta koskeva katusuunnitelma (asia 16).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter