Information till elever, studerande och vårdnadshavare om coronasituationen

Vi publicerar informationen som gått till elever, studerande och vårdnadshavare angående coronasituationen även på vanda.fi. I första hand informerar och kommunicerar vi per epost till vårdnadshavare av barn i småbarnspedagogiken, via Wilma till grundskolornas och gymnasiernas elever, studerande och vårdnadshavare samt via Studenta till Varias studerande och vårdnadshavare.

Publicerad: 13.3.2020

Information om coronaläget till vårdnadshavarna

Information till elever och vårdnadshavare om koronasituationen

Information till studerande och vårdnadshavare om koronasituationen

Information om coronaläget till vårdnadshavarna

Datum: 13.3.2020
Verksamheten i småbarnspedagogikens enheter fortsätter fortfarande så normalt som möjligt.
Vår avsikt är att hindra spridningen av coronaviruset i daghem, skolor och läroanstalter. Eftersom epidemiläget har förändrats snabbt i Europa och Nordamerika har Institutet för hälsa och välfärd avgått från att klassificera länder och regioner som epidemiområde. Enligt Vanda stads riktlinjer ombes personalen vid daghem, skolor och läroanstalter att stanna hemma i 14 dygn efter att ha återvänt från en utlandsresa (gäller inte Estland). Detta kan i viss mån påverka vårt fortsatta serviceutbud.
Barn som återvänder från utlandsresor ombes att stanna hemma i 14 dygn (gäller inte Estland).

Planerade utflykter och besök inom småbarnspedagogiken har ställts in och till exempel förskoleundervisningens simundervisning är också inställd. Vi informerar om eventuella förändringar skilt från fall till fall.
Vanda stads enhet för smittsamma sjukdomar kan möjligtvis ha försatt någon person i karantän. I dessa fall ska enheterna handla enligt anvisningarna från enheten för smittsamma sjukdomar.
Vi följer aktivt med myndigheternas linjedragningar och informerar om eventuella ändringar i vår service.

Information till vårdnadshavare:

Just nu talas det mycket om coronaviruset bland barn och unga i alla åldrar. Det vore bra om barnet och föräldrarna kunde tillsammans prata om saken. Barnet kan med egna ord berätta vad hen vet och hurdana tankar det väcker hos hen. Barnens reaktioner vid dylika situationer varierar: vissa kanske inte reagerar alls medan andra vill föra längre diskussioner. Det är också fullkomligt ok att inte alls önska prata om saken. Det är ändå rätt osannolikt att man insjuknar och skulle man råka bli sjuk är vården i Finland högklassig. Det är skäl att komma ihåg det.

Om barnet oroar sig över saken lönar det sig att berätta om det till läraren. Ifall ni önskar externt diskussionsstöd kan ni kontakta till exempel kuratorn, skolhälsovårdaren eller psykologen i er egen förskola, skola eller läroanstalt. Inom småbarnspedagogiken kan man kontakta småbarnspedagogikens kuratorer och psykologer.

Skolhälsovårdarens, psykologens och kuratorns kontaktuppgifter finns på Vanda stads hemsida www.vanda.fi.

Information till elever och vårdnadshavare om coronasituationen

Datum: 13.3.2020
Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer följer med Institutets för välfärd och hälsa uppdateringar och besluter om fortsatta åtgärder i Vanda. Situationen kan ändras snabbt och därför uppdaterar vi anvisningarna till vårdnadshavarna och personalen regelbundet.
Vi vill försäkra oss om att skolarbetet pågår så normalt som möjligt och hindra coronavirusets spridning i daghem, skolor och läroanstalter. Skolornas elever och personal ombes att stanna hemma i 14 dygn efter att ha återvänt från utlandsresor (gäller inte Estland). Meddela om frånvaro enligt normal kutym och kom överens om uppgifter som ska skötas under frånvaron tillsammans med läraren.

Ärenden som gäller ordnandet av undervisningen:

• Eftermiddagsverksamheten för skolbarn i årskurserna 1–2 fortsätter normalt. Vi informerar skilt om eventuella avvikelser.
• Inga PRAO-perioder eller övriga arbetspraktikperioder ordnas under vårterminen.
• Inga lägerskolor ordnas under vårterminen.
• Tills vidare ordnas ingen simning och inga idrottsturneringar skolor emellan. Klubbverksamheten i skolorna fortsätter normalt om arrangören inte ställer in klubben.
• För övrigt strävar vi efter att ordna undervisningen så normalt som möjligt.

• Vi återkommer senare med information om vårfester
• Föräldramöten och motsvarande evenemang ställs in eller ordnas genom fjärruppkoppling.
• Inga samarbetsdagar mellan hem och skola ordnas under vårens lördagar.

Om vår information och kommunikation:

• Vi informerar och kommunicerar i första hand via Wilma.
• Vid eventuella avbrott i Wilma kan skolorna också dela ut information i pappersform.
• Vi kan också vid behov utnyttja vanda.fi-webbplatsen. Följ också med skolornas hemsidor och Facebook-sidor om Wilma är ur bruk.

I dylika väldigt exceptionella situationer är det bra att både skolorna och hemmen diskuterar frågor som barnen eventuellt oroar sig över tillsammans med barnen:
Just nu talas det mycket om coronaviruset bland barn och unga i alla åldrar. Det vore bra om barnet och föräldrarna kunde tillsammans prata om saken. Barnet kan med egna ord berätta vad hen vet och hurdana tankar det väcker hos hen. Barnens reaktioner vid dylika situationer varierar: vissa kanske inte reagerar alls medan andra vill föra längre diskussioner. Det är också fullkomligt ok att inte alls önska prata om saken. Det är ändå rätt osannolikt att man insjuknar och skulle man råka bli sjuk är vården i Finland högklassig. Det är skäl att komma ihåg det.

Om barnet oroar sig över saken lönar det sig att berätta om det till läraren. Ifall ni önskar externt diskussionsstöd kan ni kontakta till exempel kuratorn, skolhälsovårdaren eller psykologen i er egen förskola, skola eller läroanstalt. Inom småbarnspedagogiken kan man kontakta småbarnspedagogikens kuratorer och psykologer.

Skolhälsovårdarens, psykologens och kuratorns kontaktuppgifter finns på Vanda stads hemsida www.vanda.fi.

Information till studerande och vårdsnadshavare om coronasituationen

Datum: 13.3.2020
Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer följer med Institutets för välfärd och hälsa uppdateringar och besluter om fortsatta åtgärder i Vanda. Situationen kan ändras snabbt och därför uppdaterar vi anvisningarna till vårdnadshavarna och personalen regelbundet.
Vi vill försäkra oss om att studierna pågår så normalt som möjligt och hindra coronavirusets spridning. Enligt rekommendationerna ombes studerande och personal att stanna hemma i 14 dygn efter att ha återvänt från utlandsresor (gäller inte Estland). Meddela om frånvaro enligt normal kutym och kom överens om uppgifter som ska skötas under frånvaron tillsammans med läraren.

Ärenden som gäller ordnandet av undervisningen:

• Vi efter att ordna undervisningen så normalt som möjligt, med följande undantag:
• Inga resor, utflykter eller besök ordnas under vårterminen.
• Tills vidare ordnas ingen simning och inga idrottsturneringar läroanstalter emellan.
• Vi återkommer senare med information om vårens dimission
• Föräldramöten och motsvarande evenemang ställs in eller ordnas genom fjärruppkoppling.

Arrangemang kring studentexamen:

• Realämnesproven i studentexamen tidigareläggs med en vecka på grund av coronaviruset. Nedan den uppdaterade tidtabellen:
o må 16.3: det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
o ti 17.3. (flyttad från 24.3): religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
o ons 18.3: matematik, lång och kort lärokurs
o to 19.3. (flyttad från 26.3): psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
o fre 20.3: främmande språk, lång lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska)
• Vi följer studentexamensnämndens anvisningar gällande ordnandet av studentexamensproven:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset
Om vår information och kommunikation:
• Vi informerar och kommunicerar i första hand via Wilma.
• Vid eventuella avbrott i Wilma kan gymnasiet också dela ut information i pappersform.
• Vi kan också vid behov utnyttja vanda.fi-webbplatsen. Följ också med gymnasiets hemsidor och sociala medier om Wilma är ur bruk.

I dylika väldigt exceptionella situationer är det bra att både gymnasiet och hemmen behandlar frågor som eventuellt oroar de unga tillsammans med dem:

En hälsning från studerandevården:
Just nu talas det mycket om coronaviruset bland barn och unga i alla åldrar. Det vore bra om barnet och föräldrarna kunde tillsammans prata om saken. Barnet kan med egna ord berätta vad hen vet och hurdana tankar det väcker hos hen. Barnens reaktioner vid dylika situationer varierar: vissa kanske inte reagerar alls medan andra vill föra längre diskussioner. Det är också fullkomligt ok att inte alls önska prata om saken. Det är ändå rätt osannolikt att man insjuknar och skulle man råka bli sjuk är vården i Finland högklassig. Det är skäl att komma ihåg det.

Om barnet oroar sig över saken lönar det sig att berätta om det till läraren. Ifall ni önskar externt diskussionsstöd kan ni kontakta till exempel kuratorn, skolhälsovårdaren eller psykologen i er egen förskola, skola eller läroanstalt. Inom småbarnspedagogiken kan man kontakta småbarnspedagogikens kuratorer och psykologer.

Skolhälsovårdarens, psykologens och kuratorns kontaktuppgifter finns på Vanda stads hemsida www.vanda.fi.

Julkaistu: 13.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter