Vapaa-ajan palveluita tarjolla poikkeustilanteessakin – suurin osa palveluista keskeytetty

Lapsi soittaa viulua

Kaupungin vapaa-ajan palvelut on pääosin suljettu 13.4. saakka, mutta osa palveluista voidaan toteuttaa uusilla tavoilla. Uusissa palvelumuodoissa hyödynnetään etäyhteyksiä ja jalkautumista.

Kaupungin tilojen ulkopuolisten käyttövuorot on keskeytetty, samoin kaikki harrastusmuotoinen toiminta. Kaikki kaupungin järjestämät vapaa-ajan tapahtumat ja tilaisuudet perutaan.

Vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvostot, monikulttuurisuusasiainneuvottelukunta) kokouksia ei pidetä 13.4. saakka. Päätöksiä tekevät toimielimet (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja vapaa-ajan lautakunta) pidetään normaalisti, mutta ne siirretään väljempiin tiloihin.

Nuorisopalvelut

Alueellinen nuorisotyö

Nuorisotilat ovat suljettuna 18.3. alkaen. Kaikki nuorisotyöntekijät jatkavat kuitenkin työskentelyä. Pääpaino keskitetään jalkautuvaan nuorisotyöhön, joten nuorisotyö alkaa näkyä kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla. Tämän lisäksi tehdään laajamittaista digitaalista nuorisotyötä verkossa eri alustoilla.

Nuorten aikuisten palvelut

Nuorten työpajat suljetaan. Työpajaohjaajat toimivat kuitenkin etäyhteyksin ja nuorten työpajatoimintaa toteutetaan verkossa. Työpajaohjaajat tekevät nuorille etätehtäviä ja ovat omaohjattaviin yhteydessä päivittäin myös puhelimitse tai WhatsAppilla.

Etsivät nuorisotyöntekijät siirtyvät tekemään etätyötä ja ovat nuoriin yhteydessä etäyhteyksin. Kotikäynnit on peruttu. Kipinäryhmä siirtyy toimimaan verkossa ja siinä siirrytään yksilötyöhön, mikäli verkossa tapahtuva pienryhmätoiminta ei onnistu.

Tuupakan autoverstas ja nuorten aikuisten illat Myyrmäessä, Liidossa ja Vernissassa on peruttu. Työntekijät perustavat nuorille aikuiselle ns. virtuaalipajan.

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Koulujen ja oppilaitosten nuorisotyö siirtyy tekemään jalkautuvaa nuorisotyötä sekä diginuorisotyötä verkossa.

Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuuritehdas Vernissan taidetoimina ja taideopetus on keskeytetty 13.4. saakka. Yleisötapahtumat on peruutettu 31.5.2020 saakka. Muu kulttuurinen nuorisotyö siirtyy verkkoon ja etäyhteyksiin.

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet perutaan 31.5. asti.

Asukastilat

Asukastilat suljetaan 17.3.–13.4 väliseksi ajaksi. Yhteisöpalveluiden henkilöstö antaa neuvontaa ja tukea puhelimitse.

Yhteisen pöydän verkoston yhteisölounaat on peruutettu toistaiseksi. Asukastiloista ei enää saa ruokaa. Hävikkiterminaali toimii toistaiseksi normaalisti. Kaikki Hävikkiterminaalilla järjestettävät tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun asti. Akuutti ruoka-apu turvataan laajan verkoston avulla ja riittävä määrä kassijakoja järjestetään.

Vantaa-infot

Vantaa-infon asiointipisteistä Tikkurila ja Myyrmäki ovat auki omien aukioloaikojensa mukaisesti. Korson Vantaa-info on suljettu toistaiseksi.
Vantaa-infon neuvontapalvelut hoitavat yleistä Korona-neuvontapuhelinta. Henkilöstöresursseja lisätään ja kaivattua lisäkoulutusta annetaan. Neuvontapuhelimen palveluaikaa laajennetaan ja linja on auki myös viikonloppuina.

Aikuisopisto

Aikuisopistolla on käynnissä ja sulkemisaikana tulevia kursseja yli 600 ja niillä opiskelijoita yli 7100. Opisto valmisteltiin tänään keskeyttämään lähiopetus kansalaisopiston kursseilla. Osa kursseista pystyy jatkamaan etäopetuksen menetelmin. Maahanmuuttajayksikön lukukoulutus, suomen kielen koulutus ja aikuisten perusopetus jatkavat etämenetelmin.

Kirjasto

Kirjastojen toiminta siirtyy verkkoon. Koulujen etäopetuksen tuki: kirjavinkkaus etänä sekä niihin liittyvä logistiikka. Sovitut kirjailijavierailut toteutetaan verkossa striimaten, kirjallisuustapahtumat etänä. Lukupiirit, novellikoukku, satutunnit ja kirjavinkkaus, e-aineistojen markkinointimateriaalit siirtyvät verkkoon, esimerkiksi sosiaaliseen mediaan.

Liikunta

Vantaan kaupungin kaikki liikuntapaikat suljetaan sekä ohjatun liikunnan ryhmät perutaan 17.3.-13.4. välillä. Kaikki sisäliikuntapaikat ovat tällä välillä kiinni ja käyttövuorot on peruttu kaikkien liikuntapaikkojen osalta.

Kaupungin ohjatun liikunnan tunnit on myös tältä ajalta peruttu. Ohjattuihin ryhmiin ilmoittautuneet saavat vielä erikseen ilmoituksen tuntien peruuntumisesta. Kuntosalien kausikorttien voimassaoloaikaa jatketaan palveluiden kiinnioloajan verran.

Liikuntapaikkojen kunnossapito jatkuu normaalisti.

Kulttuuri

Kulttuuritilat ja -palvelut

Kulttuuripalveluiden yksiköt ovat suljettuina seuraavasti 18.3.-13.4: Kulttuuritalo Martinus, Lumosali,
Lummesali, Lastenkulttuurikeskukset Pessi ja Toteemi. Kaikki kaupungin oma- sekä ulkopuolisten toimijoiden järjestämä kulttuurituotanto lopetettu tai siirretty Korona-viruksen jälkeiseen aikaan. Näistä tiedotetaan myöhemmin.

Museot

Kaupunginmuseo ja taidemuseo Artsi sekä Galleria K on suljettu. Vantaan taiteilijaseuran järjestämä taidelainaamotoiminta on myös suljettu. Museoiden henkilökunta työskentelee osittain työtehtäviensä parissa, osittain etätyössä. Heidät tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse.

Taiteen perusopetus

Kuvataidekoulun lukukausi päättyy 15.5.2020. Korona-viruksen takia 18.3-13.4 välisen ajan pitämättä jääneet oppitunnit korvataan 18.5-22.5 sekä 25-29.5. Tämän lisäksi järjestetään mahdollisten vielä korvattavien tuntien tilalle keväinen lauantaipäivä, jolloin tunteja voi käydä suorittamassa.

Musiikkiopisto

Musiikkiopistossa siirrytään etäopetukseen. Yksilöopetus toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti joko uuden digitaalisen Eepos-työkalun avulla tai muita virtuaalikanavia käyttäen. Myös muskari ja ryhmäopetusaineet toteutetaan digiopetuksena.

Julkaistu: 17.3.2020 
(muokattu: )